MAP LLAWN +

Ffair Elusen Biwmares

Codi arian y mae ei wir angen ar elusennau lleol a sefydliadau dielw, Ffair Elusennau ar y Grîn ym Miwmares, 11am i 4pm, a drefnir gan Glwb Rotari Bangor, gyda chefnogaeth Cyngor Tref a Sir Biwmares. Sioeau cŵn, gemau plant, tynnu rhaff, sgiliau syrcas, arddangosfeydd gymnasteg, stondinau elusen,

Ymarferion Dawnsio Rainbow Jan, adloniant cerddorol Just Terry - Mynediad am ddim.

Casglu arian angenrheidiol i elusennau lleol a chymdeithasu dielw.