MAP LLAWN +

Gŵyl Caergybi

Festival -full -logo -smallMae'r Ŵyl o hyd yn cymryd rhan yn ystod penwythnos LLAWN olaf ym mis Gorffennaf.

Mae nos Iau yn barhad o noson lwyddiannus y ddeddf teyrnged i blant, wedi'i hanelu at y grŵp oedran 5-16 oed.

Yn draddodiadol cynhelir nos Wener gan Fwrdd Crwn Caergybi a Chlwb Ynys Cybi / Holy Island 41, sy'n trefnu noson actio teyrnged gerddorol.

Mae Dydd Sadwrn yn ddiwrnod llawn hwyl a noson o ddigwyddiadau a cherddoriaeth, yn arddangos talent lleol yn ystod y prynhawn ynghyd â gweithredoedd teyrnged yn ystod y nos.

Mae Dydd Sul yn ddiwrnod llawn hwyl a noson o ddigwyddiadau cymunedol.

Gŵyl Caergybi - linc allanol (ar gael yn Saesneg yn unig)

Pethau eraill i'w gwneud

  • Be

    'Be' i wneud'

    'Waeth pa mor hir y byddwch yn aros yn Ynys Môn mae’n debyg na fydd digon o amser, gan fod cymaint i’w weld a’i wneud pa bynnag amser o’r flwyddyn y dewch yma.'

Atyniadau eraill

  • Ble i aros

    'Ble i aros'

    'Mwy o wybodaeth am lefydd i aros ar Ynys Môn.'