MAP LLAWN +

Gŵyl Fwyd Biwmares

beaumaris food festival

Cynhelir Gŵyl Fwyd Biwmares bob blwyddyn, a hynny ar y grîn yng nghysgod mynyddoedd Eryri ac Afon Menai.

Mae Gŵyl Fwyd Biwmares (31 Awst a 1 Medi) yn cael ei chynnal mewn lleoliad godidog ger Castell Biwmares ac Afon Menai. Gyda mynyddoedd hardd Eryri yn gefndir perffaith, ni allwn feddwl am well lleoliad sy’n cyfleu i’r dim gwir hanfod thema Cymru ar gyfer 2019, sef ‘Blwyddyn Ddarganfod’. Yn ôl yr arfer, mae’r digwyddiad hynod boblogaidd hwn yn addo bod yn benwythnos bendigedig gyda digonedd o fwyd, diod ac adloniant.

Bydd dros 100 o arddangoswyr yn bresennol, gan olygu y bydd rhywbeth at ddant pawb, a gan y bydd cynhyrchwyr bwyd Lleol, Cenedlaethol a Rhyngwladol yn bresennol, byddwch yn siŵr o gael blas o Gymru a thu hwnt! Yn ogystal â gwledd o fwyd, diod a chrefftau, bydd adloniant o safon ar gael, gan gynnwys cerddoriaeth fyw, arddangosfeydd gan gogyddion lleol a chogyddion enwog, yn ogystal â siaradwyr gwadd a fydd yn siarad am bob math o bynciau, o hafanau natur Ynys Môn i gynaliadwyedd.

Bydd digon o bethau ar gael i ddiddanu’r plant, gan gynnwys dosbarthiadau coginio a storïwr gwych fydd yn cynnal sesiynau rhyngweithiol.

Gwefan Gŵyl Fwyd Biwmares

Pethau eraill i'w gwneud

  • Ynghylch Môn

    'Ynghylch Môn'

    'Mae gan Ynys Môn lawer i’w gynnig. Mae'n lle sy’n ysbrydoli, lle sy’n apelio at yr holl synhwyrau - lle i weld, clywed, blasu, arogli a theimlo. '

Atyniadau eraill

  • Be sy

    'Be sy' mlaen'

    'Mae Ynys Môn yn lle bywiog, boed yn yr haf pan fo’r haul yn cynhesu tywod meddal ein traethau hardd, neu pan fo gwyntoedd yr hydref yn chwipio’r dŵr ar hyd ein morlin...'