MAP LLAWN +

Gŵyl Goedlan Ynys Môn

Yn dilyn llwyddiant y Diwrnod Agored a Dosbarthiadau Meistr Crefftau Traddodiadol yr Ŵyl Goedlan y llynedd, rydym yn llawn cyffro i fod yn cydlynu cyfres fwy byth o Ddigwyddiadau Coedlan eleni!

Mewn cydweithrediad â, a gyda chyllid gan Brosiect Cwlwm Seiriol ac AHNE Cyngor Ynys Môn, bydd yna bythefnos o weithdai dosbarth meistr Crefft ac yng nghanol hynny bydd yna Ddiwrnod Agored i’r Ŵyl Goedlan.

Mae Gwirfoddolwyr yng Nghoed Llwynonn, Pentraeth a Llangoed wedi bondocio coed cyll, helyg ac onnen – gan ddefnyddio’r deunydd o’r coed hyn bydd yna gyrsiau mewn amrywiaeth o dechnegau crefft.

Mae Gŵyl Goedlan Ynys Môn yn un o’r digwyddiadau a gynhelir a bydd yn cynnwys:

Clwydi Coed Cyll, Gwneud Siarcol, Crefft llwyn, Gwneud Clocsiau, Cerfio Llwyau, Gwaith Helyg, Celf a Chrefft i Blant, Gweithgareddau, Stondinau ac Arddangosfeydd!

CLICIWCH YMA am restr lawn o’r digwyddiadau a gynhelir eleni!