MAP LLAWN +

Gŵyl Goedwig

Crefftau coetir, tradodiathol a sgilliau, hwyl i'r teulu i gyd.

Dewch draw i ymuno â'r hwyl yn yr Ŵyl Goetir 2019.

Mwynhewch ddiwrnod llawn hwyl o 11am tan 4pm ym Mhlas Newydd.

Mwynhewch y coetir, crefftau a’r sgiliau traddodiadol.

Bydd hwyl i'r teulu cyfan!

Pethau eraill i'w gwneud

  • Be sy

    'Be sy' mlaen'

    'Mae Ynys Môn yn lle bywiog, boed yn yr haf pan fo’r haul yn cynhesu tywod meddal ein traethau hardd, neu pan fo gwyntoedd yr hydref yn chwipio’r dŵr ar hyd ein morlin...'

Atyniadau eraill

  • Be

    'Be' i wneud'

    'Waeth pa mor hir y byddwch yn aros yn Ynys Môn mae’n debyg na fydd digon o amser, gan fod cymaint i’w weld a’i wneud pa bynnag amser o’r flwyddyn y dewch yma.'