MAP LLAWN +

Gŵyl March Manouche, Porthaethwy

Mae March Manouche yn Ŵyl Jazz Sipsiwn yn y DU sy'n digwydd ym Mhorthaethwy, Ynys Môn, Gogledd Cymru. Gan ganolbwyntio ar artistiaid o'r DU yn wreiddiol, mae'r ŵyl bellach yn tyfu i groesawu artistiaid o bob cwr o'r byd. Cynhelir yr ŵyl dros benwythnos ym mis Mawrth, ac mae'n cynnwys cyngherddau a gweithdai gan rai o'r chwaraewyr gorau yn y byd Jazz Sipsi. Gyda jamiau wedi eu trefnu mewn tafarndai lleol cyfeillgar a maes gwersylla hamddenol, gallwch chwarae 24 awr y dydd!

Daeth y syniad ar gyfer yr Ŵyl March Manouche ar ôl i’r sefydlwyr, Stewart, Neil, a Meg, ymweld â Cloughtoberfest yn Iwerddon ym mis Hydref 2014. Soniwyd wrth basio am ddechrau eu gŵyl eu hunain yn y car ar y ffordd adref. Erbyn y diwrnod wedyn, er cryn syndod i Neil a Meg, roedd Stewart wedi creu gwefan, wedi sefydlu PayPal i’r ŵyl ac wedi creu tudalen Facebook – a dyna ddechrau March Manouche!

Yn 2017 gwelwyd yr artistiaid rhyngwladol cyntaf yn perfformio yn yr ŵyl; Jorge Bravo o Chile a Dario Napoli o'r Eidal. Yn 2018, fe werthodd y tocynnau i’r brif ŵyl yn gyflym, ar ôl cyhoeddi mai Angelo DeBarre fyddai’r prif artist. Hefyd, fe gychwynnwyd cyfres o gyngherddau Ymylol acwstig am y tro cyntaf.

Mae’r ŵyl March Manouche eleni yn argoeli i fod yn fwy ac yn well nac erioed, ac mae'r tîm cyfan yn edrych ymlaen i'ch croesawu yn ôl i Borthaethwy am benwythnos hwyliog o guro’ch traed i gerddoriaeth Jazz Sipsi.

Am ragor o wybodaeth, ewch i’r WEFAN SWYDDOGOL.