MAP LLAWN +

Ffair Nadolig Gwesty Bulkeley Biwmares

Ffair Nadolig Gwesty Bulkeley Biwmares - Dydd Sul 7fed & 8fed o Rhagfyr.
Mynediad am Ddim - 10yb - 4yp!

 

  • Stondinau Creftiau Nadolig.
  • Stondinau Artisan Lleol.
  • Gwin Cynnes a Mins Peis.
  • Danteithion Melys Nadoligaidd.
  • Lluniau themau Nadolig.
  • Cinio Nadoligaidd ym Mistro 1832.
  • Te prynhawn Nadoligaidd (£21.95 y person).
  • Te prynhawn Elf (£11.95 pob plentyn).

 

Mae'r gwesty hefyd yn cyflwyno:

  • Gweithdy Elf (£9 y plentyn).
  • Gweithdy addurno torch. (£40 y person).

Mae'n bwysig i chi archebu eich lle ar gyfer y Gweithdai Elf/Gweithdy addurno torch a'r te prynhawn!
Ffoniwch - 01248 810 415