MAP LLAWN +

Gŵyl Ddarganfod

Mae’r Ŵyl Ddarganfod yn ŵyl 3 diwrnod llawn hwyl i’r teulu, a bydd ardal wersylla gyfeillgar yno i annog y rheini sydd â phlant i wneud penwythnos lawn ohoni yma yn harddwch Ynys Môn.

Ymunwch mewn gweithdai ‘byw yn y gwyllt’, adrodd straeon, sioeau gwyddoniaeth, ffatrïoedd swigod a dawnsio! Mae rhywbeth ymlaen bob awr dros yr ŵyl 3 diwrnod, mae gennym raglen llawn dop o hwyl i’r teulu!

Mae’r Ŵyl Ddarganfod yn un o’r goreuon yn y wlad i rieni a phlant yn ystod hanner tymor mis Mai!

Mae’n cynnwys:

Sioe Gychod a Hamdden Cymru Gyfan                 
Maes Sioe Môn. 30ain Mai – 1af Mehefin 2019

Mae Sioe Gychod a Hamdden Cymru Gyfan yn ŵyl sy’n dathlu gweithgareddau yn y dŵr a gweithgareddau mewn parciau hamdden. Mae yn ei chweched blwyddyn bellach, ac mae’n sioe sy’n unigryw i Ogledd Cymru ac i Gymru.

Gŵyl Fwyd Môn        
Maes Sioe Môn. 30ain Mai – 1af Mehefin 2019

Ardal Gogyddion Lleol – Bydd cogyddion lleol adnabyddus yn defnyddio rhywogaethau arfordirol mewn ffyrdd arloesol. Bydd y pwyslais ar fwyd tymhorol, cynaladwyedd ac iechyd. Bydd yna hefyd elfen o hwyl er mwyn ehangu gwybodaeth y gynulleidfa, a chyflwyno blasau gwahanol iddynt! Bydd hwn yn gysylltiedig â’r arddangosfa addysgol.

Bwyd Môr Lleol – bydd Kiddy Cook yn hyrwyddo bwyd môr i blant ifanc, gyda chyfle iddynt gymryd rhan, gan hefyd ddarparu addysg iechyd a gwybodaeth am rywogaethau. Bydd y plant yn cael rhyngweithio â’r bwyd môr e.e. ei weld yn ffres, gafael ynddo a blasu samplau. Bydd yna hefyd elfen o hwyl wrth gymysgu rhai grwpiau bwyd penodol gyda bwyd môr ac annog y plant (a’r rhieni) i drio rhywbeth gwahanol.

Addysg Arfordirol – bydd cynrychiolwyr o’r cymdeithasau pysgotwyr lleol ar draws Gogledd Cymru, y Swyddog ACA lleol, Cywain ac ati yn bresennol i ddysgu cyfranogwyr am yr arfordir lleol. Bydd yna fyrddau gwybodaeth hefyd a bydd gweithgareddau celf a dylunio i’r teulu, felly gall y rhai sy’n cymryd rhan fynd â rhywbeth adref efo nhw. Bydd hyn hefyd yn cynnwys hyrwyddo’r Cod Morol a’r prosiect Cawell Cranc/Cimwch.

Celf a chrefft a gweithgareddau hwyl – bydd staff y prosiect yn annog dealltwriaeth o’n rhywogaethau trwy weithgareddau lliwio a chreu sy’n ymwneud â rhywogaethau lleol neu’n harfordir. Bydd y rhain yn eitemau y gall y plant fynd â nhw adref. Gall hyn hefyd gynnwys paentio baneri a chreu wal gelf o rywogaethau lleol.

Gŵyl Wyddoniaeth Bangor
Maes Sioe Môn. 30ain Mai – 1af Mehefin 2019

Yn arddangos y diweddaraf mewn gwyddoniaeth, technoleg a pheirianneg.