MAP LLAWN +

Hwyl y Pasg Castell Biwmares

Bydd y castell yn croesawu marchogion rhyfel a fydd yn mynd â chi yn ôl i sut roedd bywyd yn ystod oesoedd canoloesol. Dewch i ymuno yn yr hwyl a gweld sut roedd bywyd 700 mlynedd yn ôl.

Myy o wybodaeth...

Pethau eraill i'w gwneud

  • Be sy

    'Be sy' mlaen'

    'Mae Ynys Môn yn lle bywiog, boed yn yr haf pan fo’r haul yn cynhesu tywod meddal ein traethau hardd, neu pan fo gwyntoedd yr hydref yn chwipio’r dŵr ar hyd ein morlin...'

Atyniadau eraill

  • Be

    'Be' i wneud'

    'Waeth pa mor hir y byddwch yn aros yn Ynys Môn mae’n debyg na fydd digon o amser, gan fod cymaint i’w weld a’i wneud pa bynnag amser o’r flwyddyn y dewch yma.'