MAP LLAWN +

Oriel Môn - Ar Drothwy

Arddangosfa yn edrych ar y berthynas sy’n esblygu rhwng celf a thechnoleg fodern. Mae’r artistiaid Jess Bugler, Ruth Cousins, Sarah Holyfield a Matthew Day yn defnyddio’r cyd-destun digidol hwn yn eu gwaith er mwyn cwestiynu natur ein byd modern.  


Pethau eraill i'w gwneud

  • Be

    'Be' i wneud'

    'Waeth pa mor hir y byddwch yn aros yn Ynys Môn mae’n debyg na fydd digon o amser, gan fod cymaint i’w weld a’i wneud pa bynnag amser o’r flwyddyn y dewch yma.'

Atyniadau eraill

  • Ynghylch Môn

    'Ynghylch Môn'

    'Mae gan Ynys Môn lawer i’w gynnig. Mae'n lle sy’n ysbrydoli, lle sy’n apelio at yr holl synhwyrau - lle i weld, clywed, blasu, arogli a theimlo. '