MAP LLAWN +

Oriel Môn - Sian McGill

Casgliad o waith wedi ei ysbrydoli gan harddwch a drama’r dirwedd yng Nghymru, y llwybrau arfordirol a’r traciau mynyddig ble rwyf yn teimlo’n gartrefol. Mae’r lluniau yn fynegiant o fy nghariad at y lleoedd hyn ac yn ymdrech i gyfleu rhywfaint o’u hegni a’u bywyd, a’r teimlad o fod yno yn y foment.

Pethau eraill i'w gwneud

  • Be

    'Be' i wneud'

    'Waeth pa mor hir y byddwch yn aros yn Ynys Môn mae’n debyg na fydd digon o amser, gan fod cymaint i’w weld a’i wneud pa bynnag amser o’r flwyddyn y dewch yma.'

Atyniadau eraill

  • Ynghylch Môn

    'Ynghylch Môn'

    'Mae gan Ynys Môn lawer i’w gynnig. Mae'n lle sy’n ysbrydoli, lle sy’n apelio at yr holl synhwyrau - lle i weld, clywed, blasu, arogli a theimlo. '