MAP LLAWN +

Park Run Nant Y Pandy

Dewch draw i’r Warchodfa Natur yn Nant y Pandy bob dydd Sadwrn am 9am i redeg cwrs 5km am ddim!

Mae’r cwrs hwn yn gymysgedd o lwybrau a phontydd pren. Efallai y bydd mwd, dail a phyllau dŵr yn hel ar rai rhannau o’r cwrs ar ôl iddi fwrw glaw. Gan ddibynnu os ydynt ar gael, bydd marsialiaid ar rannau allweddol o’r cwrs, neu bydd arwyddion wedi’u gosod.

Bob wythnos ar ôl rhedeg mae’r rhedwyr yn mynd am goffi bach i Westy’r Bull, Sgwâr Bulkeley, Llangefni – beth am ymuno â ni?

Os ydych yn defnyddio SatNav, y cod post agosaf ar gyfer y maes parcio talu ac arddangos yn ymyl y llinell gychwyn a gorffen yw: LL77 7EA.

Am ragor o wybodaeth, gweler safle Park Run Nant y Pandy.

Pethau eraill i'w gwneud

  • Be

    'Be' i wneud'

    'Waeth pa mor hir y byddwch yn aros yn Ynys Môn mae’n debyg na fydd digon o amser, gan fod cymaint i’w weld a’i wneud pa bynnag amser o’r flwyddyn y dewch yma.'

Atyniadau eraill

  • Ynghylch Môn

    'Ynghylch Môn'

    'Mae gan Ynys Môn lawer i’w gynnig. Mae'n lle sy’n ysbrydoli, lle sy’n apelio at yr holl synhwyrau - lle i weld, clywed, blasu, arogli a theimlo. '