MAP LLAWN +

Park Run - Niwbwrch

Beth yw parkrun?

Mae’n gwrs 5km – chi yn erbyn y cloc. 

Pa bryd mae’n digwydd?

Pob bore Sadwrn am 9:00am. 

Ym mhle?

Mae’n digwydd yng Nghoedwig Niwbwrch, Llanddwyn, Ynys Môn, LL61 6SG.

Gweler tudalen y Cwrs am ragor o fanylion. 

Faint mae’n ei gostio i ymuno?

Dim byd – mae am ddim! Ond mae’n rhaid i chi gofrestru cyn eich ras gyntaf. Dim ond unwaith y mae’n rhaid i chi gofrestru efo parkrun. Peidiwch ag anghofio printio copi o’ch côd-bar a dod â fo efo chi (gofynnwch am nodyn atgoffa). Os byddwch yn ei anghofio, ni chewch amser. 

Pa mor gyflym sydd raid i mi fod?

Rydym ni i gyd yn rhedeg er ein mwynhad ein hunain. Dewch am dro i ymuno â ni, waeth pa mor gyflym/araf ydych chi! 

Mae Parkrun Coedwig Niwbwrch eich angen chi!

Mae’n cael ei drefnu’n llwyr gan wirfoddolwyr – e-bostiwch newboroughforesthelpers@parkrun.com i helpu. 

Rydym ni’n gyfeillgar!

Bob wythnos ar ôl rhedeg rydym yn mynd am goffi bach i Gaffi Marram Grass / Caffi Wiwer Goch – dewch i ymuno efo ni!

Pethau eraill i'w gwneud

  • Be sy

    'Be sy' mlaen'

    'Mae Ynys Môn yn lle bywiog, boed yn yr haf pan fo’r haul yn cynhesu tywod meddal ein traethau hardd, neu pan fo gwyntoedd yr hydref yn chwipio’r dŵr ar hyd ein morlin...'

Atyniadau eraill

  • Be

    'Be' i wneud'

    'Waeth pa mor hir y byddwch yn aros yn Ynys Môn mae’n debyg na fydd digon o amser, gan fod cymaint i’w weld a’i wneud pa bynnag amser o’r flwyddyn y dewch yma.'