MAP LLAWN +

Ras Redeg Liwgar Gŵyl Caergybi

Colour Run

 

Mae Ras Redeg Liwgar Gŵyl Caergybi yn ôl am yr ail flwyddyn a bydd yn fwy o stomp nag erioed o’r blaen! Mae’r ras redeg 5 cilomedr unigryw hon i’r teulu yn cael ei chynnal ar Bromenâd y Newry yng Nghaergybi ac yn mynd â chi i gyfeiriad y Morglawdd.

Byddwch yn barod i gael eich chwistrellu gyda phaent lliw mewn gorsafoedd lliwiau ar hyd y ffordd! Os ydych yn dymuno bod yn rhan o’r hwyl ond bod 5cm ychydig yn bell, mae opsiwn i redeg 2.5cm. Dewch atom ar ddydd Sul 28 Gorffennaf i Ras Redeg Liwgar Gŵyl  Caergybi a rhedwch, sgipiwch neu cerddwch drwy’r enfys! Am fwy o wybodaeth ac I gofrestru ar-lein, ewch i https://mlrunfit.net/events

Pethau eraill i'w gwneud

  • Be

    'Be' i wneud'

    'Waeth pa mor hir y byddwch yn aros yn Ynys Môn mae’n debyg na fydd digon o amser, gan fod cymaint i’w weld a’i wneud pa bynnag amser o’r flwyddyn y dewch yma.'

Atyniadau eraill

  • Ble i aros

    'Ble i aros'

    'Mwy o wybodaeth am lefydd i aros ar Ynys Môn.'