MAP LLAWN +

Rhodri Owen – I’r Byw

Arddangosfa newydd gan y gwneuthurwr a’r arlunydd Rhodri Owen sy’n cyferbynnu ei ddodrefn crefft-llaw gyda darnau wedi eu gweddnewid mewn ffyrdd gweledol annisgwyl.

Mae dodrefn “newydd-anedig” a drawsnewidiwyd gan grwpiau ar draws Cymru, yn archwilio sut mae profiadau bywyd, llawenydd, trallod, etifeddiaeth ac amgylchedd yn gadael eu hôl arnom i gyd.

Arweiniwyd y sesiynau grŵp ymarferol gan Manon Awst, Christine Mills, Bill Swann, Rebecca F. Hardy, Catrin Williams, Pip Woolf a Kirstin Claxton.

P’un a gânt eu marcio, lliwio, tyllu, neu eu datgymalu – bydd cyferbyniad y darnau hyn gyda symlrwydd y dodrefn di-gyffwrdd yn cydio yn y dychymyg ac yn herio.

Mae I’r Byw yn teithio Cymru yn 2018.