MAP LLAWN +

Sioe Môn

Daw Ynys Môn yn fyw gyda phobl leol ac ymwelwyr yn heidio yn eu miloedd i gymryd rhan yn y digwyddiad dau ddiwrnod gwych yma.
 
Mae Sioe Môn yn un na ddylid ei golli! Mae rhywbeth i'r teulu cyfan o neidio ceffylau i sioeau cŵn i amrywiath o gystadlaethau.
 
Wedi ei leoli ar faes Sioe Amaethyddol Môn, bydd y sioe yn ymffrostio tua 300 o stondinau yn gwerthu amrywiaeth eang o eitemau, o gynnyrch lleol ffres i gelf a chrefft.
 
Mae Sioe Môn wedi ei leoli yng nghanol yr ynys oddi ar ffordd yr A5 yng Ngwalchmai. Bydd arwyddion clir i’ch tywys i’r safle.

manylion cyswllt

Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01407 720072 neu ewch draw i'r wefan www.angleseyshow.org.uk

Lleoliad

Safle Sioe Môn, Mona

Pethau eraill i'w gwneud

 • Fferm y Foel

  'Fferm y Foel'

  'Hwyl i'r holl deulu, yn enwedig y plant! Bwydo'r anifeiliaid dan do a thu allan Bwydo’r wyn bach gyda photel yn y gwanwyn a chynnar haf.'

 • Llynnon

  'Llynnon'

  'Melin Llynnon, a adeiladwyd yn 1775, yw'r unig felin wynt weithredol yng Nghymru. Mae'n cynhyrchu blawd mal gwenith cyflawn yn defnyddio grawn organig.'

 • Pili Palas

  'Pili Palas'

  'Dewch i mewn i’r amgylchedd trofannol sy’n llawn o blanhigion lliwgar a rhaeadrau dwr hefo pili palas byw yn hedfan o’ch cwmpas ym mhobman'

 • Gwyliau Yurts Ynys Mon

  'Gwyliau Yurts Ynys Mon'

  'Campio moethus ar ei orau!'

Atyniadau eraill

 • Tirwedd Ynys Lawd

  'Tirwedd Ynys Lawd'

  'Mae Ynys Lawd yn un o’r tirweddau mae’n rhaid ei weld. '

 • The Crab Shop Benllech

  'The Crab Shop Benllech'

  'Yn arbenigo mewn Cimychiaid Môn cyfan, wedi eu coginio’n ffres.'

 • Red Boat Ice Cream Parlour

  'Red Boat Ice Cream Parlour'

  'Mae parlwr hufen iâ y Red Boat yn freuddwyd gwir i Tony a Lyn Green, maen’t yn dod â hufen iâ a sorbets gwych i dref Biwmares ar Ynys Môn.'

 • Bywyd Gwyllt Penmon ac Ynys Seiriol

  'Bywyd Gwyllt Penmon ac Ynys Seiriol'

  'Mae Penmon yn ffurfio man dwyreiniol Ynys Môn, gan ymwthio allan i Fae Conwy. '