MAP LLAWN +

Tour de Môn

Seiclo 100+ milltir ar ddraws yr Ynys. 3 phellter gwahanol a thaith feicio i'r teulu.

Digwyddiad beicio a gynhelir ym mis Awst yw’r Tour De Môn o amgylch De Orllewin Ynys Môn
Bydd y Tour de Môn yn mynd â chi i'r lleoliadau harddaf a mwyaf eiconig ar Ynys Môn. Gyda’r arfordir harddaf yn y DU gyfan o bosib, mae Ynys Môn yn un o gyfrinachau gorau Ynysoedd Prydain ac rydym am ei rhannu gyda chi.
Yn 2018 fe wnaethom groesawu dros 1000 o feicwyr i lannau Traeth Newry yng Nghaergybi ac roedd pawb wedi mwynhau diwrnod cofiadwy yn mwynhau ffyrdd a golygfeydd yr Ynys anhygoel hon.

 

manylion cyswllt

Gwe: www.tourdemon.co.uk Ebost: [email protected]

Pethau eraill i'w gwneud

 • Arfordir

  'Arfordir'

  'Gwybodaeth am ardal arfordirol Ynys Môn.'

 • Cefn Gwlad

  'Cefn Gwlad'

  'Gwybodaeth am cefn gwlad Ynys Môn.'

 • Awyr Agored ac Actif

  'Awyr Agored ac Actif'

  'Mae pob math o weithgareddau yn yr awyr agored yn Ynys Môn, mae dewis helaeth yma. '

 • Cerdded

  'Cerdded'

  'Cerdded o amgylch Ynys Môn.'

Atyniadau eraill

 • Beicio Cymru

  'Beicio Cymru'

  'Mae Beicio Cymru yn gwmni sydd yn llogi beics ar Ynys Mon. '

 • Llwybrau beicio cefn gwlad Ynys Mon

  'Llwybrau beicio cefn gwlad Ynys Mon'

  'Mapiau a disgrifiadau o'r teithiau cefn glwad Ynys Môn. '

 • Rhwydwaith beicio cenedlaethol

  'Rhwydwaith beicio cenedlaethol'

  'Sustrans yw prif elusen trafnidiaeth gynaliadwy'r DU. '