MAP LLAWN +

Triathlon Llanc Y Tywod

Y triathlon sandman blynyddol a gynhelir ar Ynys Llanddwyn.

Coedwig Niwbwrch bydd man cyfarfod y ras, y cychwyn a'r diwedd mewn ardal unigryw o fewn coedwig 700ha sydd gyfagos a thraeth Llanddwyn. Mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, bydd golygfeydd ar hyd llwybr y ras yn syfrdanol, mae'r ras yn cynnig sialens arbennig i bob un - beth bynnag eu safon ffitrwydd a'u profiad.

Mae Triathlon Llanc Y Tywod Ynys Môn yn cynnwys dau bellter, Llanc Y Tywod llawn neu Llanc Y Tywod sbrint.  Gallwch hefyd gystadlu fel tîm cyfnewid o dri yn y ddau bellter.

Dyma ddisgrifiad o'r ddau bellter:

Llanc Y Tywod Llawn

  • 1000m - Nofio Môr oddi-ar Draeth Llanddwyn
  • 60 km - Beicio ar y ffordd. Llwybr cylchog yn mynd a'r beicwyr trwy Llanfairpwllgwyngyll ac yn ôl ar hyd arfordir gorllewinol Ynys Môn
  • 10 km - Rhedeg Traws Gwlad ar hyd llwybrau Coedwig Niwbwrch, twyni a thraeth Llanddwyn

Llanc Y Tywod Sbrint

  • 400m - Nofio Môr oddi-ar Draeth Llanddwyn
  • 18 km - Beicio ar y ffordd, yn cychwyn allan tuag at Llanfairpwll ac yn ôl trwy Langaffo
  • 5 km - Rhedeg Traws Gwlad eto ar hyd llwybrau Coedwig Niwbwrch, twyni a thraeth Llanddwyn