MAP LLAWN +

Y Cylch Tân

Mae'n ras flynyddol sydd mor bell a 135 milltir ar hyd  arfordir Ynys Môn.

Mae'r ras droed yn cael ei chynnal dros dri diwrnod gan ddilyn Llwybr garw ac ysblennydd Arfordirol Ynys Môn. Mae'r pellter eithafol a thir amrywiol yn rhoi Ring o’ Fire fel un o'r marathon mwyaf heriol yn y Deyrnas Unedig.

Mae'r ras hon yn cynnig cyfle i redwyr hyderus herio eu terfynau gan fwynhau golygfeydd arfordirol ysbrydoledig mwyaf yng Nghymru.

manylion cyswllt

www.ringoffire.co.uk

Pethau eraill i'w gwneud

 • Cefn Gwlad

  'Cefn Gwlad'

  'Gwybodaeth am cefn gwlad Ynys Môn.'

 • Arfordir

  'Arfordir'

  'Gwybodaeth am ardal arfordirol Ynys Môn.'

 • Beicio

  'Beicio'

  'Pa ffordd well i fwynhau harddwch naturiol Ynys Môn nag ar gefn beic. '

 • Cerdded

  'Cerdded'

  'Cerdded o amgylch Ynys Môn.'

Atyniadau eraill

 • Tirwedd Ynys Lawd

  'Tirwedd Ynys Lawd'

  'Mae Ynys Lawd yn un o’r tirweddau mae’n rhaid ei weld. '

 • Cylchdeithiau arfordirol Ynys Mon

  'Cylchdeithiau arfordirol Ynys Mon'

  '10 taith gerdded cylchol arfordirol i chi ei mwynhau. '