MAP LLAWN +

Y Cylch Tân

Marathon ultra arfordirol yw’r Ring o’ Fire  sy’n mynd â rhedwyr ar daith 135 milltir anhygoel o amgylch Ynys Môn, Gogledd Cymru. Cynhelir y ras droed epig hon dros dri diwrnod yn olynol ac mae’n dilyn llwybr garw a godidog Arfordir Ynys Môn.

Mae bron y cyfan o arfordir Ynys Môn wedi’i ddynodi yn “Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol”.  Gyda mynyddoedd Eryri yn gefndir dramatig, bydd rhedwyr yn herio eu hunain ymysg rhai o olygfeydd arfordirol mwyaf trawiadol Ynysoedd Prydain.

 

 

manylion cyswllt

www.ringoffire.co.uk

Pethau eraill i'w gwneud

 • Cefn Gwlad

  'Cefn Gwlad'

  'Gwybodaeth am cefn gwlad Ynys Môn.'

 • Arfordir

  'Arfordir'

  'Gwybodaeth am ardal arfordirol Ynys Môn.'

 • Beicio

  'Beicio'

  'Pa ffordd well i fwynhau harddwch naturiol Ynys Môn nag ar gefn beic. '

 • Cerdded

  'Cerdded'

  'Cerdded o amgylch Ynys Môn.'

Atyniadau eraill

 • Tirwedd Ynys Lawd

  'Tirwedd Ynys Lawd'

  'Mae Ynys Lawd yn un o’r tirweddau mae’n rhaid ei weld. '

 • Cylchdeithiau arfordirol Ynys Mon

  'Cylchdeithiau arfordirol Ynys Mon'

  '10 taith gerdded cylchol arfordirol i chi ei mwynhau. '