MAP LLAWN +

Ble i Aros

Mae gan Ynys Môn bopeth sydd ei angen arnoch i gael gwyliau cofiadwy. Mae sawl harbwr bach tawel lle gallwch ymlacio neu forlin gwyllt a dirgel a fydd yn eich ysbrydoli - heb sôn am yr holl bentrefi hardd a’r tirweddau naturiol trawiadol yma a thraw. Yma cewch ryddid i ymlacio a chael egni o’r newydd.

Gadewch eich gliniadur gartref, mynnwch ddihangfa a dechreuwch eich gwyliau trwy ddewis lle gwych i aros.

Yn Ynys Môn byddwch yn siŵr o gael croeso cynnes Cymreig ble bynnag y byddwch yn aros - mewn gwesty bach moethus, bwthyn hunan-ddarpar clyd neu garafán foethus.  Beth am gael gwyliau cofiadwy trwy rentu tŷ ger y traeth, cynllunio diwrnod anturus o westy braf neu gefnu ar brysurdeb bywyd bob dydd trwy godi pabell yn un o’r safleoedd gwersylla gwych a niferus.

Dewch i Ynys Môn i fod yn rhan o’n cymuned a phrofi cyfeillgarwch y bobl leol sy’n awyddus i rannu ein diwylliant.

Am restr llawn o lefydd i aros gweler safle we Croeso CymruTwristiaeth Gogledd Cymru, a safle we Partneriaeth Twristiaeth Ynys Môn. xxx

Pethau eraill i'w gwneud

 • Awyr Agored ac Actif

  'Awyr Agored ac Actif'

  'Mae pob math o weithgareddau yn yr awyr agored yn Ynys Môn, mae dewis helaeth yma. '

 • Cefn Gwlad

  'Cefn Gwlad'

  'Gwybodaeth am cefn gwlad Ynys Môn.'

 • Golff

  'Golff'

  'Mae cannoedd o wahanol resymau pam fod pobl yn hoff o golff - beth bynnag fo’r rheswm, mae dewis da o gyrsiau yn Ynys Môn.'

 • Teulu

  'Teulu'

  'Y rhan orau o unrhyw ymweliad ag Ynys Môn yw gwybod y bydd gan bob aelod o’r teulu atgofion gwych i’w rhannu. '

 • Trefi

  'Trefi'

  'Trefi a phentrefi diddorol sy’n werth ymweld â nhw.'

Atyniadau eraill

 • Cylchdeithiau arfordirol Ynys Mon

  'Cylchdeithiau arfordirol Ynys Mon'

  '10 taith gerdded cylchol arfordirol i chi ei mwynhau. '

 • Llynon

  'Llynon'

  'Melin Llynon, a adeiladwyd yn 1775, yw'r unig felin wynt weithredol yng Nghymru. Mae'n cynhyrchu blawd mal gwenith cyflawn yn defnyddio grawn organig.'

 • Oriel Ynys Môn

  'Oriel Ynys Môn'

  'Mae'r Oriel Hanes yn eich gwahodd i aros am ysbaid er mwyn gwerthfawrogi hanes Ynys Môn.'

 • Rhwydwaith beicio cenedlaethol

  'Rhwydwaith beicio cenedlaethol'

  'Sustrans yw prif elusen trafnidiaeth gynaliadwy'r DU. '