Eich ymweliad

Mae’n hawdd cyrraedd Ynys Môn – gadael sy’n anodd. O’r eiliad yr ydych yn croesi campwaith eiconig Pont Menai cewch flas ar ffordd wahanol o fyw. Bywyd ynys.

Os ydych yn croesi’r bont mewn car, yn teithio ar y trên yn syth o Lundain, yn hedfan mewn awyren i Faes Awyr Ynys Môn neu’n hwylio’n hamddenol  yn un o’r llongau pleser niferus sy’n angori yma, mae Ynys Môn yn cynnig digon o resymau gwych dros ymweld â’r ynys – rhesymau sy’n siŵr o’ch denu’n ôl dro ar ôl tro.

Yn sicr mae'n hawdd ymgolli yn harddwch gwyllt a naturiol Ynys Môn, wedi’r cyfan mae cynifer o ardaloedd hardd yma, ond os gallwn eich denu am eiliad oddi wrth y tirweddau trawiadol lle mae awyr las a’r môr glas yn dod yn un, fe welwch fod gan yr ynys lawer mwy i’w gynnig hefyd. Boed yn law neu hindda, gallwch gynllunio eich antur nesaf yn yr awyr agored, dianc i’r gorffennol a dysgu am hanes lleol yr ynys neu gael eich ysbrydoli trwy roi cynnig ar rywbeth newydd.

Cyfleusterau cyhoeddus ar Ynys Môn

Ynys Môn

Teithio Yma

Mae'r brif rwydwaith ffordd ar draws arfordir Gogledd Cymru yn cynnig mynediad ffordd ddeuol hyd at ac ar draws yr ynys, neu os ydych yn teithio o'r de efallai y byddai'n well gennych yr A5 sy'n mynd â chi drwy fynyddoedd syfrdanol Gogledd Cymru. Chi biau'r dewis.

Amseroedd teithio arferol:

  • Caer: 1 awr 20 mun
  • Birmingham: 3 awr
  • Maes Awyr Manceinion: 2 awr
  • Llundain: 5 awr

Bangor a Chaergybi yw'r ddwy brif orsaf trên ar gyfer teithio i/o Ynys Môn, ac mae'r ddwy ar y prif lwybr rheilffordd i Iwerddon gyda chysylltiadau a gwasanaethau o'r rhan fwyaf o'r DU.

Amseroedd teithio arferol o:

  • Gaer - 59 mun
  • Birmingham - 2 awr 32 mun
  • Manceinion - 2 awr 10 mun
  • Llundain - 3 awr 23 mun
  • Bangor i Gaergybi - 29 mun

Caergybi yw'r brif adwy i Ynys Môn yn cynnig gwasanaethau fferi gyflym i Dun Laoghaire / Dulyn mewn dim ond 1 awr 49 munud neu gallwch groesi'n fwy hamddenol mewn cychod modern, moethus llinellau fferi Stena ac  Irish Ferries.

Mwy o opsiynau teithio

Hedfan:

Lleolir Maes Awyr Môn yn RAF y Fali yn cynnig porth i deithwyr busnes a hamdden i Ogledd Orllewin Cymru.

Mae'r gwasanaeth yn cysylltu Caerdydd gydag Ynys Môn ac yn cynnig dewis arall i'r teithiau hir ar ffyrdd a rheilffyrdd rhwng yr ynys a'r brifddinas, yn ogystal â darparu dolen i Faes Awyr Caerdydd a'i phosibiliadau ar gyfer teithio ymlaen ar draws y byd.

Bws

Mae nifer o gwmnïau bysiau yn cynnig gwyliau byr a theithiau dydd i Ynys Môn o'r rhan fwyaf o'r DU. Ceir rwydwaith o wasanaethau bws lleol sy'n eich galluogi i deithio o gwmpas yr ynys yn hamddenol er mwyn mwynhau mwynderau lleol.