MAP LLAWN +

Ynghylch Ynys Môn

Mae gan Ynys Môn lawer i’w gynnig. Mae'n lle sy’n ysbrydoli, lle sy’n apelio at yr holl synhwyrau - lle i weld, clywed, blasu, arogli a theimlo. Mae’n lle i ddianc rhag prysurdeb bywyd. Ond yn bennaf oll, mae Ynys Môn yn lle i fynd allan a gwneud pethau!

O’r funud yr ydych yn croesi un o’r pontydd fe welwch dirweddau trawiadol, morliniau arbennig a threfi a phentrefi hardd i ymweld â nhw. Mae milltiroedd o lwybrau cerdded a beicio ar hyd yr arfordir, yn ogystal â rhai o’r gweithgareddau dŵr gorau.

Mae cymaint i’w ddarganfod, o ddiwylliant a threftadaeth gyfoethog yr ynys, gerddi godidog i’r tirweddau anarferol sy’n gartref i blanhigion a bywyd gwyllt arbennig.

Mae llawer o’n morlin wedi ei ddynodi’n Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE), a waeth beth fo’r tywydd, mae ein traethau gwych yn cynnig rhywbeth i bawb - ardaloedd eang o dywod, cyfle i blant nofio’n ddiogel a baeau gwyntog lle gallwch gerdded a chael awyr iach neu chwilio yn y pyllau glan môr.

Dewch i weld drosoch eich hun, peidiwch â chymryd ein gair - dewch i ddarganfod Ynys Môn.

Llyfryn Twristiaeth Ynys Môn

Anglesey Tourismus-Broschüre

Pethau eraill i'w gwneud

 • AHNE

  'AHNE'

  'Un o’r tirweddau mwyaf amrywiol, prydferth ac arbennig ym Mhrydain.'

 • Traethau

  'Traethau'

  'Does dim yn well na threulio diwrnod yn ymlacio ar draeth! '

 • Treftadaeth

  'Treftadaeth'

  'Dewch i Ynys Môn i fwynhau hanes yr ynys. '

 • Golff

  'Golff'

  'Mae cannoedd o wahanol resymau pam fod pobl yn hoff o golff - beth bynnag fo’r rheswm, mae dewis da o gyrsiau yn Ynys Môn.'

 • Trefi

  'Trefi'

  'Trefi a phentrefi diddorol sy’n werth ymweld â nhw.'

Atyniadau eraill

 • Awyr Agored ac Actif

  'Awyr Agored ac Actif'

  'Mae pob math o weithgareddau yn yr awyr agored yn Ynys Môn, mae dewis helaeth yma. '

 • Bwyd a Diod

  'Bwyd a Diod'

  'Mae Ynys Môn yn apelio i’r holl synhwyrau ac mae'n anodd dod o hyd i gyrchfan well i unrhyw un sy’n hoff o fwyd. '

 • Daeraeg

  'Daeraeg'

  'Mae’r golygfeydd trawiadol a’r tirweddau creigiog anghyffredin sy’n nodweddu Ynys Môn yn unigryw i’r ynys. '

 • Teulu

  'Teulu'

  'Y rhan orau o unrhyw ymweliad ag Ynys Môn yw gwybod y bydd gan bob aelod o’r teulu atgofion gwych i’w rhannu. '

 • Llwybr Arfordirol Ynys Mon

  'Llwybr Arfordirol Ynys Mon'

  'Mae Llwybr Arfordirol Ynys Môn yn datblygu llwybr hirbell sy’n dilyn cryn dipyn o forlin yr ynys. '