MAP LLAWN +

Arfordir

Pwy all beidio rhyfeddu at ambell ran trawiadol o’r arfordir.  Dychmygwch gri adar y môr wrth iddynt hedfan yn yr awel, y tywod yn gynnes rhwng bodiau eich traed a blas arbennig y dŵr hallt yn yr aer wrth i’r llanw symud yn araf i fyny’r traeth.

Ond yn Ynys Môn, does dim rhaid i chi ddychmygu hyn! Gallwch fod yn rhan ohono gan fod yr ynys yn gyfle perffaith i gael profiad o hyn oll!

Mae’r morlin hardd sy’n ymestyn am 125 milltir yn lle delfrydol ar gyfer pob math o antur o  weithgareddau awyr agored a chwaraeon dŵr i gerdded ar hyd lwybr yr arfordir a mwynhau’r golygfeydd.

Felly, beth am wisgo eich siwt wlyb a rhoi cynnig ar hwylio, syrffio, caiacio neu arforgampau? Beth am fentro i’r môr i weld un o’r llongddrylliadau sydd ar hyd y glannau neu’r riffiau sy’n cuddio yn ein dyfroedd clir neu beth am syrffio ar fwrdd hir neu farcudfyrddio.

Neu, anghofiwch yr holl raglenni am fywyd gwyllt ar y teledu, a mentrwch i’r dŵr i wylio bywyd gwyllt drosoch eich hun. Wedi’r cyfan, ble arall allwch chi fynd mor agos ato?

Wrth gwrs, gallwch hefyd ymlacio ar un o’n traethau tywod hardd. P’un ai a ydych yn dewis treulio’r bore’n mwynhau gwres yr haul ar eich croen neu dreulio pnawn anturus yn hwylio ar draws bae gwyntog -  mae’r cyfan yn bosibl yn Ynys Môn.

Darperir rhestr o atyniadu arfordirol ar ein safle.

Pethau eraill i'w gwneud

 • Cerdded

  'Cerdded'

  'Cerdded o amgylch Ynys Môn.'

 • AHNE

  'AHNE'

  'Un o’r tirweddau mwyaf amrywiol, prydferth ac arbennig ym Mhrydain.'

 • Daeraeg

  'Daeraeg'

  'Mae’r golygfeydd trawiadol a’r tirweddau creigiog anghyffredin sy’n nodweddu Ynys Môn yn unigryw i’r ynys. '

 • Accommodation

  'Accommodation'

  'Mae gan Ynys Môn bopeth sydd ei angen arnoch i gael gwyliau cofiadwy.'

Atyniadau eraill

 • Goleudy Ynys Lawd

  'Goleudy Ynys Lawd'

  'Fel un o'r safleoedd harddaf a mwyaf cyffrous ar Ynys Môn. '

 • Cylchdeithiau arfordirol Ynys Mon

  'Cylchdeithiau arfordirol Ynys Mon'

  '10 taith gerdded cylchol arfordirol i chi ei mwynhau. '

 • Parc Gwledig y Morglawdd Caergybi

  'Parc Gwledig y Morglawdd Caergybi'

  'Am ddiwrnod difyr yng nghefn gwlad hardd Ynys Môn, beth am ymweld â Pharc Morglawdd Caergybi? Mae wedi'i leoli wrth ymyl tref a phorthladd Caergybi - y porth celtaidd i...'