MAP LLAWN +

Awyr Agored ac Actif

Mae pob math o weithgareddau awyr agored yn Ynys Môn, gyda dewis helaeth yma. Gallwch fynd ar hyd llwybrau cerdded, llwybrau beicio neu deithio ar y môr.

Os ydych yn hoff o weithgareddau antur byddwch yn siŵr o gael eich denu i’r digwyddiadau niferus a gynhelir ar yr ynys yn flynyddol. Rhowch gynnig ar y rhan heriol o ras Cyfres Endurance Life sy’n digwydd ar Ynys Môn ac sy’n mynd dros Fynydd Caergybi ac ar hyd Traeth Trearddur, ymysg ardaloedd eraill. Beth am gymryd rhan yng Ngŵyl Gerdded Ynys Môn, sy’n cael ei chynnal am bythefnos gyda theithiau i gerddwyr o bob oed a gallu. Neu beth am fentro ar y digwyddiad poblogaidd i feicwyr, y Tour de Môn - ydych chi’n ddigon dewr i gwblhau’r 106 milltir sy’n dechrau yn Nhraeth Newry yng Nghaergybi?

Gyda dros 125 milltir o forlin arbennig nid yw’n syndod bod digonedd o chwaraeon dŵr i’w mwynhau yn Ynys Môn, yn cynnwys hwylfyrddio, padl fyrddio, caiacio a llawer, llawer mwy. Mae'n hawdd mwynhau’r tirweddau hardd heb wlychu gormod, trwy gerdded ar hyd llwybrau trawiadol yr arfordir, neu fynd ar gefn beic neu geffyl - mae cymaint o gyfleoedd heb fod ymhell.

Darperir rhestr o ddarparwyr atyniadu awyr agored ar ein safle.

Pethau eraill i'w gwneud

 • Accommodation

  'Accommodation'

  'Mae gan Ynys Môn bopeth sydd ei angen arnoch i gael gwyliau cofiadwy.'

 • AHNE

  'AHNE'

  'Un o’r tirweddau mwyaf amrywiol, prydferth ac arbennig ym Mhrydain.'

 • Treftadaeth

  'Treftadaeth'

  'Dewch i Ynys Môn i fwynhau hanes yr ynys. '

 • Traethau

  'Traethau'

  'Does dim yn well na threulio diwrnod yn ymlacio ar draeth! '

Atyniadau eraill

 • Llwybrau beicio cefn gwlad Ynys Mon

  'Llwybrau beicio cefn gwlad Ynys Mon'

  'Mapiau a disgrifiadau o'r teithiau cefn glwad Ynys Môn. '

 • Cylchdeithiau arfordirol Ynys Mon

  'Cylchdeithiau arfordirol Ynys Mon'

  '10 taith gerdded cylchol arfordirol i chi ei mwynhau. '

 • Rhwydwaith beicio cenedlaethol

  'Rhwydwaith beicio cenedlaethol'

  'Sustrans yw prif elusen trafnidiaeth gynaliadwy'r DU. '