MAP LLAWN +

Beicio

Pa ffordd well i fwynhau harddwch naturiol Ynys Môn nag ar gefn beic. Wedi’r cyfan, mae beicio’n rhoi cyfle i chi fynd yn ôl eich pwysau, teimlo’r awel trwy eich gwallt a mwynhau’r golygfeydd a’r tirweddau arbennig sy’n nodweddu Ynys Môn.

Mae Ynys Môn yn croesawu beicwyr, gan mai yma y mae dwy o’r naw lôn feicio sydd yn y Deyrnas Unedig. Beth am fynd ar hyd Lôn Las Copr, neu Lwybr 566 yn ôl y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol. Mae hon yn gylchdaith 36 milltir yng ngogledd ddwyrain yr ynys, lle byddwch yn gweld yr unig felin wynt sy’n dal i weithio yng Nghymru yn ogystal â thirwedd Mynydd Parys sy’n debyg i wyneb y lleuad.  Heriwch eich hun a beiciwch arni’n groes i’r cloc gan fwynhau’r golygfeydd o ben rai o’r gelltydd serth.

Neu gallwch fynd ar Lôn Las Cefni  sy’n ddi-draffig ac yn ddelfrydol i’r holl deulu. Mae'n 13 milltir ac yn llawn o fywyd gwyllt a natur. Ac ar ôl i chi fynd ar hyd lonydd beicio Ynys Môn, beth am herio eich hun trwy gymryd rhan yn ein Ras Feicio arbennig, y Tour de Môn.

Darperir gwybodaeth ar y lonydd beicio ynghyd ac awgrymiadau ar rai o'r tirweddau arbennig ar gyfer beicio ar ein safle. Awgrymwn hefyd eich bod yn lawr lwytho ein taflen Môn ar Feic sy'n rhestri'r teithiau mwyaf poblogaidd.

Pethau eraill i'w gwneud

 • Arfordir

  'Arfordir'

  'Gwybodaeth am ardal arfordirol Ynys Môn.'

 • AHNE

  'AHNE'

  'Un o’r tirweddau mwyaf amrywiol, prydferth ac arbennig ym Mhrydain.'

 • Traethau

  'Traethau'

  'Does dim yn well na threulio diwrnod yn ymlacio ar draeth! '

 • Accommodation

  'Accommodation'

  'Mae gan Ynys Môn bopeth sydd ei angen arnoch i gael gwyliau cofiadwy.'

Atyniadau eraill

 • Beicio Cymru

  'Beicio Cymru'

  'Mae Beicio Cymru yn gwmni sydd yn llogi beics ar Ynys Mon. '

 • Llwybrau beicio cefn gwlad Ynys Mon

  'Llwybrau beicio cefn gwlad Ynys Mon'

  'Mapiau a disgrifiadau o'r teithiau cefn glwad Ynys Môn. '

 • Cylchdeithiau arfordirol Ynys Mon

  'Cylchdeithiau arfordirol Ynys Mon'

  '10 taith gerdded cylchol arfordirol i chi ei mwynhau. '

 • Rhwydwaith beicio cenedlaethol

  'Rhwydwaith beicio cenedlaethol'

  'Sustrans yw prif elusen trafnidiaeth gynaliadwy'r DU. '