MAP LLAWN +

Blwyddyn y Môr

Pwy all beidio rhyfeddu at ambell ran trawiadol o’r arfordir.  Dychmygwch gri adar y môr wrth iddynt hedfan yn yr awel, y tywod yn gynnes rhwng bodiau eich traed a blas arbennig y dŵr hallt yn yr aer wrth i’r llanw symud yn araf i fyny’r traeth.

Yna, fe gewch ein tirluniau ac, yn arbennig, ein morluniau enwog – 125 milltir o arfordir ysblennydd a ddynodir yn ‘Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol’. Gyda’r llwybr arfordirol yn gwau drwyddo, mae’n gyfres o draethau tywod mawr a baeau bychain braf, pentiroedd creigiog a gwarchodfeydd natur.

Maent yn dirluniau a’r morluniau byw hefyd, yn ferw o fywyd gwyllt ac yn byrlymu gyda phobl math o anturiaethau a gweithgareddau. Ewch i gerdded ar hyd y clogwyni yn Ynys Lawd, ewch ar reid ar y RIB ar hyd y Fenai, carlamwch ar hyd y traeth ar gefn ceffyl neu rhowch gynnig ar arforgampau am y profiad dringo a deifio gorau erioed … profiadau chwedlonol oll yn ein barn ni.

Mae blas yn rhan o’r profiad hefyd. Rydym yn ynys sy’n enwog am ein bwytai [nifer ohonynt wedi ennill gwobrau], gwyliau bwyd a chynnyrch lleol fel Halen Môn a’r cogyddion gorau o Lundain i Los Angeles.

 Ond yn Ynys Môn, does dim rhaid i chi ddychmygu hyn! Gallwch fod yn rhan ohono gan fod yr ynys yn gyfle perffaith i gael profiad o hyn oll! #GwladGwlad

Pethau eraill i'w gwneud

  • Be

    'Be' i wneud'

    'Waeth pa mor hir y byddwch yn aros yn Ynys Môn mae’n debyg na fydd digon o amser, gan fod cymaint i’w weld a’i wneud pa bynnag amser o’r flwyddyn y dewch yma.'

Atyniadau eraill

  • Ble i aros

    'Ble i aros'

    'Mwy o wybodaeth am lefydd i aros ar Ynys Môn.'