MAP LLAWN +

Bwyd a Diod

Mae Ynys Môn yn apelio at yr holl synhwyrau ac mae'n anodd dod o hyd i gyrchfan well i unrhyw un sy’n hoff o fwyd. Yn y gorffennol cyfeirid at yr ynys fel Môn Mam Cymru oherwydd y cynnyrch a dyfid yno, ac mae’n dal i fanteisio ar gynnyrch y tir a’r môr, er enghraifft trwy gynnig bwyd môr ffres, gyda Halen Môn i’w flasu, wedi ei gynhyrchu yn nyfroedd clir y Fenai.

Ewch i’r farchnad ffermwyr a gynhelir yn fisol ym Mhorthaethwy lle mae cynhyrchwyr bwyd lleol yn cynnig dewis o fwydydd blasus, gyda’r rhan fwyaf ohonynt wedi eu gwneud, eu casglu neu eu dal yn ffres y bore hwnnw. Neu ymunwch â ni yn un o’n gwyliau poblogaidd, fel Gŵyl Bwyd Môr Menai neu’r Wŷl Llymarch a Chynnyrch Bwyd Cymreig.

Wrth gwrs, os yw’n well gennych gael gwledd wedi ei pharatoi a’i gweini ar eich cyfer, beth am archebu bwrdd yn un o fwytai gwych Ynys Môn. Gallwch fwynhau awyrgylch hamddenol Dylan’s neu flasu cynnyrch lleol yn y Llew Du, cael eich denu gan fwydlenni tymhorol y Bullshead ym Miwmares neu fwynhau lleoliad hyfryd yr Oyster Catcher.

Darperir gwybodaeth ar rai o fwytai a chynhyrchwyr bwyd Ynys Môn ar y safle hon.

Pethau eraill i'w gwneud

 • Beehive Preserves Jam Factory

  'Beehive Preserves Jam Factory'

  'Fancy tasting as many delicious jams and marmalades with homemade scones and bara brith. '

 • Chateau Rhianfa

  'Chateau Rhianfa'

  'Château Rhianfa was built in 1851. '

 • Dylans Menai Bridge

  'Dylans Menai Bridge'

  'Dylan's restaurant sits at the water's edge, alongside the Thomas Telford bridge in the small town of Menai Bridge, Anglesey.'

 • The Black Lion Inn Llanfaethlu

  'The Black Lion Inn Llanfaethlu'

  'The Black Lion Inn is a Grade II listed 18th Century Country dining pub with bedrooms, recently renovated by its owners Leigh and Mari. '

 • The Crab Shop Benllech

  'The Crab Shop Benllech'

  'Sourced from sustainable fishing grounds and using traditional pot-caught methods. '

Atyniadau eraill

 • Beaumaris Castle

  'Beaumaris Castle'

  'Beaumaris was the last of Edward I's 'iron ring' of castles along the North Wales coast. '

 • Beaumaris Courthouse

  'Beaumaris Courthouse'

  'Beaumaris Courthouse is one of Anglesey’s most fascinating buildings and one of the oldest courthouses in Britain.'

 • Beaumaris Gaol

  'Beaumaris Gaol'

  'This building is full of sad memories and secrets providing a fascinating insight into the world of the prisoner during the 1800s.'

 • Oriel Ynys Môn

  'Oriel Ynys Môn'

  'Anglesey's art and heritage gallery and museum.'

 • Goleudy Ynys Lawd

  'Goleudy Ynys Lawd'

  'Fel un o'r safleoedd harddaf a mwyaf cyffrous ar Ynys Môn. '