MAP LLAWN +

Cerdded

Mae mynd am dro yn Ynys Môn yn bleser ynddo’i hun. Mae mwy i gerdded na dilyn llwybr; byddwch yn mwynhau’r pethau y byddwch yn eu gweld, eu clywed, eu harogli a’u teimlo ar y daith, oherwydd ni allwch gerdded yn Ynys Môn heb ymdeimlo â’ch synhwyrau a chael eich cyfareddu gan yr hyn sydd o’ch cwmpas…

Mae Ynys Môn yn hafan ddelfrydol i gerddwyr, gyda digon o ddewis o lwybrau Treftadaeth, llwybrau Bywyd Gwyllt a Geolwybrau diddorol. Wrth gerdded ar y llwybrau byddwch yn mynd heibio clogwyni uchel, traethau tywod, coetiroedd trawiadol, mynyddoedd, corsydd a glaswelltir.

Mae nifer o’r ymwelwyr a ddaw i Ynys Môn yn dod yma i gerdded ar hyd llwybr yr arfordir sy’n mesur 125 milltir o gwmpas yr ynys. Mae’n cynnig ambell her gan ei fod yn codi 4,174 metr yn ystod y daith, ond wrth fynd ar ei hyd cewch fwynhau harddwch gwyllt ein harfordir drosoch eich hun. Oedwch ar y ffordd mewn ambell gildraeth cuddiedig, gwyliwch y morloi’n codi eu pennau yn y dŵr islaw neu mwynhewch ginio blasus yn un o’r bwytai niferus ger y glannau.

Darperir rhestr o rai o deithiau cerdded gorau yr Ynys ar y safle hon.

Pethau eraill i'w gwneud

 • Cefn Gwlad

  'Cefn Gwlad'

  'Gwybodaeth am cefn gwlad Ynys Môn.'

 • Accommodation

  'Accommodation'

  'Mae gan Ynys Môn bopeth sydd ei angen arnoch i gael gwyliau cofiadwy.'

 • Beicio

  'Beicio'

  'Pa ffordd well i fwynhau harddwch naturiol Ynys Môn nag ar gefn beic. '

 • Treftadaeth

  'Treftadaeth'

  'Dewch i Ynys Môn i fwynhau hanes yr ynys. '

Atyniadau eraill

 • Cylchdeithiau arfordirol Ynys Mon

  'Cylchdeithiau arfordirol Ynys Mon'

  '10 taith gerdded cylchol arfordirol i chi ei mwynhau. '

 • Llwybrau beicio cefn gwlad Ynys Mon

  'Llwybrau beicio cefn gwlad Ynys Mon'

  'Mapiau a disgrifiadau o'r teithiau cefn glwad Ynys Môn. '

 • Rhwydwaith beicio cenedlaethol

  'Rhwydwaith beicio cenedlaethol'

  'Sustrans yw prif elusen trafnidiaeth gynaliadwy'r DU. '