MAP LLAWN +

Daeraeg

Mae’r golygfeydd trawiadol a’r tirweddau creigiog anghyffredin sy’n nodweddu Ynys Môn yn unigryw i’r ynys. Yn aml dyma’r rheswm pam fod nifer o ymwelwyr yn dychwelyd yma dro ar ôl tro, gan eu bod yn cael eu cyfareddu gan harddwch gwyllt asedau naturiol yr ynys. Nid yw’n syndod bod ffurfiant arbennig y creigiau yma’n fyd-enwog. Yn ogystal â thynnu sylw cerddwyr a phobl leol sy’n mynd heibio, mae gan ddaearegwyr a gwyddonwyr o bob cwr o’r byd diddordeb ynddynt.

Treuliwch y diwrnod yn cerdded ar hyd lwybr trawiadol yr arfordir, neu dilynwch un o’r Geolwybrau i weld sut mae ffurfiant y creigiau’n amrywio mewn siâp a maint, lliw a strwythur gan gynnig cliwiau allweddol i’r ffordd y mae’r ddaear wedi datblygu.

Mae’r creigiau hyn yn cwmpasu 4 gorgyfnod a 12 cyfnod daearegol ac yn aml dyma’r rheswm dros yr amrywiaeth arbennig o blanhigion ac anifeiliaid sydd hefyd i’w cael ar yr ynys. Nid yw’n syndod bod Ynys Môn gyfan wedi ei dynodi’n Geoparc Fyd-eang.

Pethau eraill i'w gwneud

 • Treftadaeth

  'Treftadaeth'

  'Dewch i Ynys Môn i fwynhau hanes yr ynys. '

 • Awyr Agored ac Actif

  'Awyr Agored ac Actif'

  'Mae pob math o weithgareddau yn yr awyr agored yn Ynys Môn, mae dewis helaeth yma. '

 • Bwyd a Diod

  'Bwyd a Diod'

  'Mae Ynys Môn yn apelio i’r holl synhwyrau ac mae'n anodd dod o hyd i gyrchfan well i unrhyw un sy’n hoff o fwyd. '

Atyniadau eraill

 • Tirwedd Ynys Lawd

  'Tirwedd Ynys Lawd'

  'Mae Ynys Lawd yn un o’r tirweddau mae’n rhaid ei weld. '

 • Tirwedd Rhoscolyn

  'Tirwedd Rhoscolyn'

  'Mae Rhoscolyn i’w weld yng nghornel de orllewin Ynys Cybi, yn edrych allan dros Fôr Iwerddon i gyfeiriad Pen Llŷn. '

 • Tirwedd Mynydd Parys

  'Tirwedd Mynydd Parys'

  'Mae Mynydd Parys yn un o’r lleoliadau mae’n rhaid ymweld ag o! Mae rhwydwaith o deithiau cerdded o gwmpas tirwedd annaearol y mwynglawdd copr hynafol hwn ar Fynydd...'

 • Tirwedd Llanbadrig i Llanlleiana

  'Tirwedd Llanbadrig i Llanlleiana'

  'Yn amgylchynu pendraw gogleddol Ynys Môn (a Chymru) gall yr arfordir rhwng Llanbadrig a Llanlleiana fod yn llwybr caled i’w gerdded. '