Ffordd Cymru

Tair llwybr eiconig yw Ffordd Cymru sy'n mynd â chi drwy'r gorau sydd gan Cymru i'w gynnig. Mae’r Ffordd Arfordirol yn mynd ar ymyl Bae Ceredigion o Dŷ Ddewi yn Sir Benfro i Aberdaron ym mhen pellafLlŷn, mae Ffordd Cambria yn mynd trwy galon Cymru o Gaerdydd i Landudno, ac mae Ffordd Gogledd Cymru yn mynd o Queensferry yn y Dwyrain i Gaergybi yn y Gorllewin.Yng Ngwynedd, rydyn ni'n ffodus bod pob un o'r tri ffordd yn mynd drwy'r sir, gyda llawer o uchafbwyntiau ar y llwybrau eu hunain, a rhai tafliad carreg i ffwrdd.

Ffordd y Gogledd

Mae Ffordd y Gogledd yn dilyn llwybr hen ffordd fasnach am 75 milltir (120km) ar hyd arfordir y gogledd a throsodd i Ynys Môn. Yn ogystal â threfi gwyliau glan y môr a chestyll mawreddog sydd ar hyd y daith, mae Ffordd y Gogledd yn cynnig cyfle i ddarganfod cefn gwlad godidog Gogledd Cymru. Gallwch fynd ar antur trwy Ddyffrynnoedd Clwyd a Chonwy, mynyddoedd Eryri, y Fenai, ac ynys fwyaf Cymru sef Ynys Môn. Mae’r mapiau hyn yn cynnwys cylchdeithiau a llwybrau lleol oddi ar Ffordd y Gogledd, fel man cychwyn ar gyfer profi tirwedd, harddwch a threftadaeth gyfoethog y rhanbarth - gyda digon o lefydd i fwyta, aros a mwynhau ar hyd y ffordd. Cliciwch yma i lawrlwytho PDF.

Ffordd Cymru - Cylchdaith Forwrol Gogledd Ynys Môn (PDF)

Ffordd y Gogledd - Canllaw Cylchdeithiau (PDF)

Ffordd Cymru - Archwilio Ffordd Cymru - (linc allanol)

The North Wales Way - A short trip through the centuries (PDF)

Le North Wales Way - Un voyage à travers les siècles (PDF)

Der North Wales Way - Ein Kurztrip durch die Jahrhunderte (PDF)

De North Wales Way - Een korte reis door de eeuwen (PDF)

Mae'n Antur (PDF)

Taith Ddiwylliannol (PDF)

Ar Drwydd Bwyd a Diod (PDF)

Taith Golff (PDF)

Tirweddau a Golygfeydd (PDF)

Cam Wrth Gam (PDF)