MAP LLAWN +

Gerddi

Ewch am grwydr o amgylch gerddi hanesyddol Plas Newydd gan weld y tŷ mwyaf mawreddog a thrawiadol ar Ynys Môn. Wedi'i osod ar lannau'r Fenai yng nghanol golygfeydd syfrdanol o brydferth, cafodd y tŷ cain hwn ei hailgynllunio gan James Wyatt yn yr 18fed ganrif. Yn 1930au ail-ddyluniwyd y tu mewn ac mae'n enwog am ei gysylltiad â Rex Whistler ac yn cynnwys ei furlun cain a rhamantus ynghyd a arddangosfa fawr o'i waith. 

Ceir yma ardd gwanwyn cain ac ardd goed  Awstralasia, gydag isdyfiant o lwyni a blodau gwyll; teras haf mewn arddull Eidalaidd, a llu o hydrangeas sy'n crynhoi lliw hydrefol.  Mae taith gerdded coetir yn rhoi mynediad i lwybr morol ger Afon Menai; mae'r golygfeydd ar draws y Fenai i fynyddoedd Eryri yn syfrdanol.

Cofiwch ymweld â'r ardd hanesyddol sydd yn cael ei hadfer, a leolir rhwng Porthaethwy a Biwmares ar Ynys Môn ... Gerddi Cudd Plas Cadnant. Mae gardd newydd yn cael ei chreu ar safle hanesyddol, gan ddod yn baradwys plantsmans. Mae'n cael ei hystyried ymhlith yr ugain o erddi mwyaf bywiog Cymru.

Gallwch hefyd ymweld ag amrywiaeth o erddi llai eraill sydd ar agor i'r cyhoedd drwy'r Cynllun Gerddi Cenedlaethol.

Pethau eraill i'w gwneud

 • Awyr Agored ac Actif

  'Awyr Agored ac Actif'

  'Mae pob math o weithgareddau yn yr awyr agored yn Ynys Môn, mae dewis helaeth yma. '

 • Bwyd a Diod

  'Bwyd a Diod'

  'Mae Ynys Môn yn apelio i’r holl synhwyrau ac mae'n anodd dod o hyd i gyrchfan well i unrhyw un sy’n hoff o fwyd. '

 • Cerdded

  'Cerdded'

  'Cerdded o amgylch Ynys Môn.'

Atyniadau eraill

 • Plas Newydd

  'Plas Newydd'

  'Wedi ei leoli ar lan Afon Menai yng nghanol golygfeydd syfrdanol o hardd, y tŷ cain ei hailgynllunio gan James Wyatt yn yr 18fed ganrif.'

 • Cynllun Gerddi Cenedlaethol

  'Cynllun Gerddi Cenedlaethol'

  'Mae'r NGS wedi sefydlu enw da heb ei ail fel trefnydd gerddi rhagorol sy'n cael eu hagor i ymwelwyr er mwyn codi arian ar gyfer elusennau.'

 • Gerddi Cudd Plas Cadnant

  'Gerddi Cudd Plas Cadnant'

  'Gardd hanesyddol sy’n cael ei hadfer, rhwng Porthaethwy a Biwmares ar Ynys Môn. '