MAP LLAWN +

Golff

Mae cannoedd o wahanol resymau pam fod pobl yn hoff o golff, arogl gwair newydd ei dorri dan eich traed, yr ysfa i daro’r ‘siot berffaith’ neu’n syml, am eich bod yn mwynhau’r pedwerydd twll ar bymtheg wedyn. Beth bynnag fo’r rheswm, mae dewis da o gyrsiau yn Ynys Môn.

Gyda dewis o gyrsiau 9 a 18 twll ar yr ynys, a golygfeydd gwych yn y cefndir ym mhob un ohonynt, efallai mai’r dasg anoddaf yw penderfynu pa un i’w ddewis.

Buddsoddwch mewn Tocyn Golff Ynys Môn a chewch chwarae pum rownd o golff o £89 yn unig dros gyfnod o 12 mis. Gallwch fwynhau’r byd natur a’r lleoliad hyfryd yng  Nghaergybi, neu gael eich ysbrydoli gan yr olygfa o Eryri yn Neuadd Henllys. Os ydych yn hoff o her, yna mentrwch i gwrs Golff Porthllechog, ger arfordir creigiog Ynys Môn, neu Glwb Golff Ynys Môn, ardal gadwraeth bwysig - felly cadwch lygad am fywyd gwyllt. Neu, gallwch fynd i Baron Hill, un o’r cyrsiau hynaf yn y sir, ac un o’r rhai brafiaf, gyda golygfeydd gwych ar draws y Fenai i gyfeiriad Eryri.

Gofalwch nad yw golygfeydd gwych yr ynys yn mynd â’ch sylw ar y ffordd deg!

Pethau eraill i'w gwneud

 • Be sy

  'Be sy' mlaen'

  'Mae Ynys Môn yn lle bywiog, boed yn yr haf pan fo’r haul yn cynhesu tywod meddal ein traethau hardd, neu pan fo gwyntoedd yr hydref yn chwipio’r dŵr ar hyd ein morlin...'

Atyniadau eraill

 • Cerdded

  'Cerdded'

  'Cerdded o amgylch Ynys Môn.'

 • Treftadaeth

  'Treftadaeth'

  'Dewch i Ynys Môn i fwynhau hanes yr ynys. '