MAP LLAWN +

Golff

Mae cannoedd o wahanol resymau pam fod pobl yn hoff o golff, arogl gwair newydd ei dorri dan eich traed, yr ysfa i daro’r ‘siot berffaith’ neu’n syml, am eich bod yn mwynhau’r pedwerydd twll ar bymtheg wedyn. Beth bynnag fo’r rheswm, mae dewis da o gyrsiau yn Ynys Môn.

Gyda dewis o gyrsiau 9 a 18 twll ar yr ynys, a golygfeydd gwych yn y cefndir ym mhob un ohonynt, efallai mai’r dasg anoddaf yw penderfynu pa un i’w ddewis.

Buddsoddwch mewn Tocyn Golff Ynys Môn a chewch chwarae pum rownd o golff o £89 yn unig dros gyfnod o 12 mis. Gallwch fwynhau’r byd natur a’r lleoliad hyfryd yng  Nghaergybi, neu gael eich ysbrydoli gan yr olygfa o Eryri yn Neuadd Henllys. Os ydych yn hoff o her, yna mentrwch i gwrs Golff Porthllechog, ger arfordir creigiog Ynys Môn, neu Glwb Golff Ynys Môn, ardal gadwraeth bwysig - felly cadwch lygad am fywyd gwyllt. Neu, gallwch fynd i Baron Hill, un o’r cyrsiau hynaf yn y sir, ac un o’r rhai brafiaf, gyda golygfeydd gwych ar draws y Fenai i gyfeiriad Eryri.

Gofalwch nad yw golygfeydd gwych yr ynys yn mynd â’ch sylw ar y ffordd deg!

Pethau eraill i'w gwneud

 • Be sy

  'Be sy' mlaen'

  'O ganlyniad i Covid-19 (Coronafeirws) mae nifer o’n gweithgareddau ar gyfer 2020 wedi eu canslo, eu gohirio neu wedi eu cynnal yn rhithiol. Edrychwch ar ein tudalennau...'

Atyniadau eraill

 • Cerdded

  'Cerdded'

  'Cerdded o amgylch Ynys Môn.'

 • Treftadaeth

  'Treftadaeth'

  'Dewch i Ynys Môn i fwynhau hanes yr ynys. '