MAP LLAWN +

Traethau

Does dim yn well na threulio diwrnod yn ymlacio ar draeth!  A gan fod hon yn ynys gyda 125 o forlin arbennig, mae dewis da o draethau ar Ynys Môn.

Os yw diwrnod da ar y traeth yn golygu mynd â phentwr o beli, bwcedi, rhawiau a rhwydi pysgota gyda chi neu baratoi picnic blasus a mwynhau’r harddwch o’ch cwmpas, yna does dim i guro ein traethau ni. O draethau tywodlyd hir fel Traeth Coch lle mae’r môr, y tywod a’r awyr yn ymestyn i’r pellter, i faeau creigiog mwy cartrefol fel Porth Dafarch neu Borth Swtan, lle mae llwybrau ar y clogwyni a phyllau glan môr i chi chwilota ynddynt.

A gyda chymaint o bethau i’w gwneud ar draethau’r Faner Las, gallech osod her i chi’ch hun trwy gymryd rhan mewn cystadleuaeth codi castell tywod ym Menllech, gwisgo eich siwt wlyb a mentro i’r môr i hwylfyrddio ym Mae Trearddur a Rhosneigr, neu ddarganfod hanes Santes Dwynwen a rhyfeddu at olygfeydd godidog Eryri wrth i chi rwyfo i Ynys Llanddwyn.

Gweler rhestr o'n Traethau Faner Las neu lawrlwythiwch ein canllaw traethau.

Pethau eraill i'w gwneud

 • Porth Dafarch

  'Porth Dafarch'

  'Wedi’i leoli yn ddelfrydol ar ffordd yr arfordir rhwng Bae Trearddur a Chaergybi, mae Porth Dafarch yn gildraeth tywodlyd hardd wedi’i amgylchynu gan bentir creigiog ,...'

 • Porth Swtan

  'Porth Swtan'

  'Mae Porth Swtan yn draeth hardd gwledig digyffwrdd gyda thywod a cherrig wedi’i ymylu gyda phyllau creigiog. '

 • Traeth Benllech

  'Traeth Benllech'

  'Benllech yw un o draethau mwyaf poblogaidd yr ynys gyda thywod euraidd cain a dyfroedd glas clir sydd yn eithriadol o ddiogel ar gyfer ymdrochi a phadlo.'

 • Traeth Llanddwyn

  'Traeth Llanddwyn'

  'Yn Enwog fel un o'r traethau gorau ym Mhrydain , mae Llanddwyn gyda’I dwyni tywod trawiadol yn cynnig golygfeydd godidog o Barc Cenedlaethol Eryri , Caemarfon a...'

 • Traeth Rhosneigr

  'Traeth Rhosneigr'

  'Mae Rhosneigr wedi enill gwobrau glan mor gwledig yr arfordir glas. '

Atyniadau eraill

 • Traeth Bae Trearddur

  'Traeth Bae Trearddur'

  'Traeth tywodlyd yn ymestyn i'r môr.'

 • National Cycling Network

  'National Cycling Network'

  'Sustrans is the UK's leading sustainable transport charity. '

 • Isle of Anglesey Rural Cycling Network

  'Isle of Anglesey Rural Cycling Network'

  'Maps and descriptions of the cycle routes. '