MAP LLAWN +

Treftadaeth

Dewch i Ynys Môn i fwynhau hanes yr ynys.  O Gastell Biwmares o’r 13eg Ganrif a phont grog drawiadol Thomas Telford, i Fwynglawdd Copr Amlwch a fu mor llewyrchus yn y gorffennol a  siambrau claddu fel Barclodiad Y Gawres, mae'n hawdd dilyn ôl troed y rhai a fu yma o’n blaenau.

P’un ai y byddwch chi’n ymweld â’n goleudai hanesyddol, ein melinau, llys, carchar neu’n hamgueddfa, mae Ynys Môn yn hynod o falch o’i hanes cyfoethog ac mae’n eich gwahodd i ddarganfod a dysgu am ei orffennol bywiog trwy nifer o atyniadau a fydd yn eich ysbrydoli.

Crwydrwch o amgylch Castell Biwmares yn hamddenol, campwaith anorffenedig a ddisgrifiwyd unwaith fel llong ofod o’r 13eg ganrif. Bellach mae'n Safle Treftadaeth Byd, a gallwch ddysgu am ffordd o fyw arbennig wrth grwydro i fyny’r tyrrau troellog neu ddilyn y llwybrau culion. Ond os nad yw cestyll yn apelio atoch, beth am ymweld â’r Deyrnas Gopr yn Amlwch i weld y tirwedd sy’n debyg i wyneb y lleuad. Glywsoch chi erioed am yr arfer o osod gwaelod copr ar longau? Amlwch oedd un o safleoedd mwyngloddio copr pwysicaf y byd ac oddi yma y deuai’r copr ar gyfer rhai o’r llongau yn fflyd Nelson. Neu beth am fynd i Amgueddfa Arforol Caergybi i gael blas ar dreftadaeth arforol Ynys Môn a chlywed am yr hanesion lu sy’n gysylltiedig â’r môr.

Cyflwynwn cyfres o daflenni sy’n cyflwyno hanes hynod ddifyr Ynys Môn. Gellir ei lawrlwytho yma.

Atyniadau Amgueddfeydd a Diwylliant Môn

Mannau Hanesyddol De Ynys Môn

Mannau Hanesyddol Dwyrain Ynys Môn

Mannau Hanesyddol Gogledd Ynys Môn

Mannau Hanesyddol Gorllewin Ynys Môn

Hen fannau ycha fi Ynys Môn - i blant 

Am fwy o wybodaeth gweler ein safle we Treftadaeth

Pethau eraill i'w gwneud

 • Cefn Gwlad

  'Cefn Gwlad'

  'Gwybodaeth am cefn gwlad Ynys Môn.'

 • Bwyd a Diod

  'Bwyd a Diod'

  'Mae Ynys Môn yn apelio i’r holl synhwyrau ac mae'n anodd dod o hyd i gyrchfan well i unrhyw un sy’n hoff o fwyd. '

Atyniadau eraill

 • Carchar Biwmares

  'Carchar Biwmares'

  'Dyma adeilad llawn atgofion a chyfrinachau trist, sy’n rhoi cipolwg rhyfeddol ar fyd y carcharor yn yr 1800au. '

 • Castell Biwmares

  'Castell Biwmares'

  'Biwmares oedd yr olaf o’i gestyll ar hyd arfordir Gogledd Cymru. Mae'n dechnegol berffaith ac ar ffurf “muriau o fewn muriau”.'

 • Llynon

  'Llynon'

  'Melin Llynon, a adeiladwyd yn 1775, yw'r unig felin wynt weithredol yng Nghymru. Mae'n cynhyrchu blawd mal gwenith cyflawn yn defnyddio grawn organig.'

 • Goleudy Ynys Lawd

  'Goleudy Ynys Lawd'

  'Fel un o'r safleoedd harddaf a mwyaf cyffrous ar Ynys Môn. '

 • Oriel Ynys Môn

  'Oriel Ynys Môn'

  'Mae'r Oriel Hanes yn eich gwahodd i aros am ysbaid er mwyn gwerthfawrogi hanes Ynys Môn.'