MAP LLAWN +

Ymgolli dy hun yn y Gogledd

Y peth anoddaf i wneud yng Ngogledd Cymru yw cynnwys yr holl atyniadau yn eich taith! Mae cymaint ar gael– boed yn wyliau teuluol, mynd ar antur neu’n encil ymlaciol, mae ffordd y Gogledd yn cynnig popeth.

Ymgolli dy hun mewn antur, bwyd a diod, hanes a’r teimlad cartrefol oddi cartref ar un daith. O’r ffordd hon gallwch ddarganfod mynyddoedd Eryri, Afon Menai, ac ynys fwyaf Cymru, Môn. A dyma’r porth i Ddyffryn Conwy hefyd, a Dyffryn Clwyd, ble gallwch ddilyn cadwyn o drefi marchnad hardd i lawr at Langollen. 

Darganfod Ffordd y Gogledd

Mae Ffordd y Gogledd yn mynd a chi ar draws cefn gwlad Cymru, o fwyd nefolaidd y Wyddgrug tuag at gyrchfannau glan môr Fictoraidd i gestyll anferthol yr arfordir, trwy olygfeydd syfrdanol, gan orffen ar harddwch Ynys Môn. Cliciwch ar y ddolen uchod i ddarganfod llwybrau parod ac ysbrydoliaeth gwyliau.

Y Canllaw Lleol 

Darganfod pleserau Ynys Món fel rhan o antur Gogledd Cymru.  

Digwyddiadau a Gwyliau

Ni fyddwch byth yn fyr o rywbeth i’w wneud pan yn Ynys Món, diolch i’r rhaglen helaeth o ddigwyddiadau drwy'r hydref a'r gaeaf.

Cynigion Arbennig

Daliwch y fyny gyda'r cynigion arbenig trwy facebook a twitter: @Croesomon #croesomon

Ymgoli Dy Hun 504 x 321

Pethau eraill i'w gwneud

  • Be

    'Be' i wneud'

    'Waeth pa mor hir y byddwch yn aros yn Ynys Môn mae’n debyg na fydd digon o amser, gan fod cymaint i’w weld a’i wneud pa bynnag amser o’r flwyddyn y dewch yma.'

Atyniadau eraill

  • Ble i aros

    'Ble i aros'

    'Mwy o wybodaeth am lefydd i aros ar Ynys Môn.'