Sgip i'r prif gynnwys

Croeso i Ynys Môn

Dwy ddynes yn byrbryd ar friwsion wrth heicio

Polisi Cwcis

Pwy ydym ni

Mae Croeso Môn a Cyngor Sir Ynys Môn wedi ymrwymo i amddiffyn a pharchu’ch preifatrwydd. Darperir y Polisi Cwcis hwn i chi fel defnyddiwr y wefan hon.

Beth ydi cwcis?

Ffeil testun bach yw cwci sydd yn gofyn am ganiatâd i gael ei osod ar galedwedd eich cyfrifiadur. Mae pob gwefan fodern, fwy neu lai, yn defnyddio cwcis i wella’ch profiad wrth bori’r wefan.

Caiff y ffeil ei harbed ar eich cyfrifiadur ac mae’n gwneud sawl peth – o helpu i ddadansoddi traffig y wefan i storio dewisiadau ymwelwyr â’r wefan. Mae cwcis yn caniatáu i wefannau fel ein un ni ymateb i’ch dewisiadau unigol. Trwy gasglu a chofio gwybodaeth amdanoch chi, y pethau yr ydych chi’n eu hoffi a ddim yn eu hoffi, gallwn deilwra’r wefan i’ch anghenion chi.

Ar y cyfan, mae cwcis yn ein helpu i ddarparu gwell gwefan ar eich cyfer chi – er enghraifft, ein galluogi i fonitro pa dudalennau sy’n ddefnyddiol a ddim yn ddefnyddiol i chi. Nid yw cwcis yn caniatáu mynediad i’ch cyfrifiadur nac unrhyw wybodaeth amdanoch chi, ac eithrio’r data yr ydych chi’n dewis ei rannu â ni. Ni allwn ychwaith ddefnyddio cwcis i adnabod pwy ydych chi, na gwahaniaethu rhyngoch chi a phobl eraill sy’n defnyddio’ch dyfais ac yn rhannu’ch cyfrif defnyddiwr.

I gael gwybod mwy am gwcis, ewch i allaboutcookies.org.

Cwcis a ddefnyddir ar y wefan hon

Enw Cwci Pwrpas
cm_va_consent Mae hwn yn gwci hanfodol a ddefnyddir i storio'ch dewis cwci wrth ymweld â'r wefan gyntaf. Bydd eich dewis yn cael ei storio am 28 diwrnod ar ôl eich ymweliad cyntaf. Efallai y byddwch yn clirio storfa eich porwr a bydd y wefan yn eich annog i wneud dewis.
Dod i ben Categori Darparwr Lleoliad
28 diwrnod Hanfodol IOACC Mewnol
cm_va_statistics Os caiff ei ddewis, bydd y cwci hwn yn storio ac yn gwirio'ch dewis ar gyfer caniatáu i'r wefan gasglu data ystadegol am sut rydych chi'n defnyddio'r wefan, gan gynnwys cyfeiriad IP, lleoliad daearyddol bras a ddarperir gan eich ISP, a'ch llywio trwy'r wefan. Mae'n caniatáu llwytho cwcis o'r categori ystadegol isod.
Dod i ben Categori Darparwr Lleoliad
28 diwrnod Ystadegol IOACC Mewnol
AWS_ Rheolir y cwci hwn gan ein darparwr gwasanaeth, Zengenti Ltd ac Amazon Web Services. Fe'i defnyddir ar gyfer cydbwyso llwyth gweinydd ar gyfer cyflwyno cynnwys gwe yn y ffordd orau bosibl. Nid oes unrhyw wybodaeth bersonol yn cael ei storio.
Dod i ben Categori Darparwr Lleoliad
Diwedd sesiwn y porwr Hanfodol Zengenti Ltd ac Amazon Web Services Uk Limited Allanol
nmstat Rheolir y cwci hwn gan Siteimprove ac fe'i defnyddir i helpu i gofnodi'ch defnydd o'r wefan. Fe'i defnyddir i gasglu ystadegau am ddefnydd o'r wefan megis pan ymweloch â'r wefan ddiwethaf. Yna gellir defnyddio'r wybodaeth hon i wella profiad y defnyddiwr ar y wefan.
Dod i ben Categori Darparwr Lleoliad
999 diwrnod Ystadegol Siteimprove Ltd. Allanol