Sgip i'r prif gynnwys

Croeso i Ynys Môn

Ysbrydoliaeth

Mae gan Ynys Môn lawer i’w gynnig. Mae'n lle sy’n ysbrydoli, lle sy’n apelio at yr holl synhwyrau

Mae gan Ynys Môn lawer i’w gynnig. Mae'n lle sy’n ysbrydoli, lle sy’n apelio at yr holl synhwyrau - lle i weld, clywed, blasu, arogli a theimlo. Mae’n lle i ddianc rhag prysurdeb bywyd. Ond yn bennaf oll, mae Ynys Môn yn lle i fynd allan a gwneud pethau!

O’r funud yr ydych yn croesi un o’r pontydd fe welwch dirweddau trawiadol, morliniau arbennig a threfi a phentrefi hardd i ymweld â nhw. Mae milltiroedd o lwybrau cerdded a beicio ar hyd yr arfordir, yn ogystal â rhai o’r gweithgareddau dŵr gorau.

Mae cymaint i’w ddarganfod, o ddiwylliant a threftadaeth gyfoethog yr ynys i’r tirweddau anarferol sy’n gartref i blanhigion a bywyd gwyllt arbennig.

Mae llawer o’n morlin wedi ei ddynodi’n Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE), a waeth beth fo’r tywydd, mae ein traethau gwych yn cynnig rhywbeth i bawb - ardaloedd eang o dywod, cyfle i blant nofio’n ddiogel a baeau gwyntog lle gallwch gerdded a chael awyr iach neu chwilio yn y pyllau glan môr.

Dewch i weld drosoch eich hun, peidiwch â chymryd ein gair - dewch i ddarganfod Ynys Môn.

Ni ddarganfuwyd unrhyw ganlyniadau