Sgip i'r prif gynnwys

Croeso i Ynys Môn

Crwydro

Mae’n hawdd cyrraedd Ynys Môn – gadael sy’n anodd.

Mae’n hawdd cyrraedd Ynys Môn – gadael sy’n anodd. O’r eiliad yr ydych yn croesi campwaith eiconig Pont Menai cewch flas ar ffordd wahanol o fyw. Bywyd ynys.

Os ydych yn croesi’r bont mewn car, yn teithio ar y trên yn syth o Lundain, yn hedfan mewn awyren i Faes Awyr Ynys Môn neu’n hwylio’n hamddenol yn un o’r llongau pleser niferus sy’n angori yma, mae Ynys Môn yn cynnig digon o resymau gwych dros ymweld â’r ynys – rhesymau sy’n siŵr o’ch denu’n ôl dro ar ôl tro.

Yn sicr mae'n hawdd ymgolli yn harddwch gwyllt a naturiol Ynys Môn, wedi’r cyfan mae cynifer o ardaloedd hardd yma, ond os gallwn eich denu am eiliad oddi wrth y tirweddau trawiadol lle mae awyr las a’r môr glas yn dod yn un, fe welwch fod gan yr ynys lawer mwy i’w gynnig hefyd. Boed yn law neu hindda, gallwch gynllunio eich antur nesaf yn yr awyr agored, dianc i’r gorffennol a dysgu am hanes lleol yr ynys neu gael eich ysbrydoli trwy roi cynnig ar rywbeth newydd. 

Pethau i'w gweld a'u gwneud

Hidlwyr

Hidlwyr

Rhanbarth

Rhanbarth

Mynediad am ddim
Parcio am ddim
Yn dangos o eitemau

Llwytho