Hygyrchedd

Coronafeirws: cyngor ar gyfer ymweld ag Ynys Môn

Gweler Cyngor Coronafeirws


Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn ymrwymedig i sicrhau bod ei gwefan yn hygyrch i bawb, gan gynnwys pobl ag anableddau. Mae canllawiau hygyrchedd wedi bod yn rhan annatod o'r broses ddylunio a datblygu o'r cychwyn cyntaf. Rydym wedi cymryd pob cam posibl i sicrhau bod y wefan hon yn hygyrch i bawb. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau am hygyrchedd y safle, cysylltwch â ni, gan ein bod yn ymdrechu'n barhaus i wella'r profiad ar gyfer yr holl ymwelwyr.

Mae'r wefan hon yn ceisio cydymffurfio â chanllawiau hygyrchedd W3C - AA. Rydym yn gweithredu system o welliant parhaus i sicrhau bod y canllawiau yn cael eu bodloni.

Llyw

Ceir map y safle deinamig s'yn rhoi trosolwg wedi'i ddiweddaru'n barhaus o strwythur y wefan, gan helpu cyfeiriadedd o fewn y safle

Dogfennau

Mae rhai dogfennau ar y wefan hon ar ffurf PDF (Portable Document Format). Er mwyn eu darllen, bydd angen Adobe Acrobat gwyliwr y gellir ei lwytho i lawr o http://www.adobe.com/ chi. Os oes angen rhagor o wybodaeth am hygyrchedd Adobe, ewch http://www.adobe.com/accessibility/index.html