MAP LLAWN +

Be' i wneud

Waeth pa mor hir y byddwch yn aros yn Ynys Môn mae’n debyg na fydd digon o amser, gan fod cymaint i’w weld a’i wneud pa bynnag amser o’r flwyddyn y dewch yma.

Mae'n hawdd dianc i’r gorffennol a chael cipolwg ar ffyrdd o fyw gwahanol gyfnodau yn ein hatyniadau hanesyddol poblogaidd, yn cynnwys cestyll trawiadol, ambell harbwr hardd, siambrau claddu hynafol a’r dewis o amgueddfeydd ac orielau. Gallwch fwynhau byd natur ar un o’n llwybrau bywyd gwyllt neu ymweld â pharc gwledig neu wneud y mwyaf o’ch gwyliau anturus ar yr ynys trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau dŵr, o hwylio i sgwba-blymio.

Cewch gyfle i weld harddwch yr ynys, ar hyd yr arfordir neu ar y tir, trwy fynd am dro ar hyd un o’n llwybrau cerdded braf neu feicio’n hamddenol cyn ymweld â marchnadoedd lleol prysur sy’n gwerthu cynnyrch cartref blasus. Neu beth am fwynhau picnic gyda’r teulu a threulio’r pnawn yn chwilota mewn pyllau glan môr ar un o draethau Ynys Môn - dewiswch chi.

Pethau eraill i'w gwneud

 • Golff

  'Golff'

  'Mae cannoedd o wahanol resymau pam fod pobl yn hoff o golff - beth bynnag fo’r rheswm, mae dewis da o gyrsiau yn Ynys Môn.'

 • Llwybr Arfordirol Ynys Mon

  'Llwybr Arfordirol Ynys Mon'

  'Mae Llwybr Arfordirol Ynys Môn yn datblygu llwybr hirbell sy’n dilyn cryn dipyn o forlin yr ynys. '

 • Trefi

  'Trefi'

  'Trefi a phentrefi diddorol sy’n werth ymweld â nhw.'

 • AHNE

  'AHNE'

  'Un o’r tirweddau mwyaf amrywiol, prydferth ac arbennig ym Mhrydain.'

Atyniadau eraill

 • Bywyd Gwyllt Ynys Lawd

  'Bywyd Gwyllt Ynys Lawd'

  'Os ydych eisiau’r cyfle i brofi golygfa wefreiddiol o filoedd o adar môr yn nythu yn ystod y gwanwyn a’r haf, yna mae’n rhaid ymweld ag Ynys Lawd! '

 • Carchar Biwmares

  'Carchar Biwmares'

  'Dyma adeilad llawn atgofion a chyfrinachau trist, sy’n rhoi cipolwg rhyfeddol ar fyd y carcharor yn yr 1800au. '

 • Cylchdeithiau arfordirol Ynys Mon

  'Cylchdeithiau arfordirol Ynys Mon'

  '10 taith gerdded cylchol arfordirol i chi ei mwynhau. '

 • Llynon

  'Llynon'

  'Melin Llynon, a adeiladwyd yn 1775, yw'r unig felin wynt weithredol yng Nghymru. Mae'n cynhyrchu blawd mal gwenith cyflawn yn defnyddio grawn organig.'