Sgip i'r prif gynnwys

Croeso i Ynys Môn

Dau berson ifanc yn edrych mewn cyffro ac yn cyffwrdd â'r cadwyni yn y Carchar

Carchar Biwmares

Dau berson ifanc yn edrych mewn cyffro ac yn cyffwrdd â'r cadwyni yn y Carchar

Mae Carchar Biwmares yn llawn atgofion a chyfrinachau sy'n rhoi cipolwg hynod ddiddorol ar fyd y carcharor yn ystod y 1800au.

Cerddwch ar hyd y cynteddau tywyll i weld y celloedd moel a digroeso a mannau cosbi. Ymwelwch a chell y condemniedig a phrofi tywyllwch y gell gosb.

Yn 1862 dienyddiwyd Richard Rowlands am lofruddio ei dad-yng-nghyfraith. Haerai Rowlands ei fod yn ddi-euog, ac yn ôl y traddodiad lleol fe felltithiodd y cloc yn nhŵr yr eglwys gyferbyn â'r grocbren.

Nid yw'r cloc wedi cadw at ei amser ers hynny.

Rhanbarth

Mynediad

Mae ffioedd mynediad yn berthnasol

Parcio

Gall taliadau parcio fod yn berthnasol

Manylion Cyswllt

Rhif ffôn: 01248 810921

Cyfeiriad

Steeple Lane Biwmares LL58 8EP

Mwynderau

  • Cyfeillgar i deuluoedd
  • Croeso i grwpiau
  • Trafnidiaeth cyhoeddus gerllaw
  • Siop
  • Toiledau

gerllaw...