Sgip i'r prif gynnwys

Croeso i Ynys Môn

Traeth bae Trearddur yn dangos y bae tywodlyd ac arfwisg graig ychydig o dan ein traed

Llwybr Arfordirol Ynys Môn Pontrhydybont i Trearddur

Traeth bae Trearddur yn dangos y bae tywodlyd ac arfwisg graig ychydig o dan ein traed

Disgrifiad llwybr a lawrlwythiad map ar gyfer rhan 11 o Lwybr Arfordirol Ynys Môn.

Mae Llwybr Arfordirol Ynys Môn yn datblygu llwybr hirbell sy’n dilyn cryn dipyn o forlin yr ynys. Mae’r llwybr yn addas ar gyfer cerddwyr yn bennaf, ond fel ellir mwynhau rhai rhannau ar gefn beic neu geffyl.

Mae Llwybr Arfordirol Ynys Môn o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AoHNE) sy’n cynnwys 95% o’r arfordir. Mae’n pasio drwy dirwedd sy’n cynnwys cymysgedd o dir fferm, rhostir arfordirol, twyni, morfa heli, blaendraethau, clogwyni ac ambell i boced fach o goetir. Ymhlith y rhain y mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol (GNG). 

Rhanbarth

Mynediad

Mae ffioedd mynediad yn berthnasol

Parcio

Gall taliadau parcio fod yn berthnasol

Manylion Cyswllt


Cyfeiriad

Pontrhydybont

Ymweld a'r wefan

https://www.walescoastpath.gov.uk

Mwynderau

 • Caffi.
 • Croeso i goetsys.
 • Toiled anabl.
 • Hygyrch i'r anabl.
 • Croeso i gŵn.
 • Cyfeillgar i deuluoedd
 • Croeso i grwpiau
 • Parcio ar gael.
 • Trafnidiaeth cyhoeddus gerllaw
 • Lluniaeth
 • Siop

gerllaw...