Sgip i'r prif gynnwys

Croeso i Ynys Môn

Rhan o Lwybr Arfordirol Ynys Môn ar ochr ddeheuol yr ynys, yn edrych dros Eryri ar y tir mawr.

Llwybr Arfordirol Ynys Môn

Rhan o Lwybr Arfordirol Ynys Môn ar ochr ddeheuol yr ynys, yn edrych dros Eryri ar y tir mawr.

Mae Llwybr Arfordirol Ynys Môn yn datblygu llwybr hirbell sy’n dilyn cryn dipyn o forlin yr ynys.

Mae Llwybr Arfordirol Ynys Môn yn datblygu llwybr hirbell sy’n dilyn cryn dipyn o forlin yr ynys. Mae’r llwybr yn addas ar gyfer cerddwyr yn bennaf, ond fel ellir mwynhau rhai rhannau ar gefn beic neu geffyl. 

Mae Llwybr Arfordirol Ynys Môn o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AoHNE) sy’n cynnwys 95% o’r arfordir. Mae’n pasio drwy dirwedd sy’n cynnwys cymysgedd o dir fferm, rhostir arfordirol, twyni, morfa heli, blaendraethau, clogwyni ac ambell i boced fach o goetir. Ymhlith y rhain y mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol (GNG).

Ffeithiau

Hyd: 130 milltir / 200km
Esgyniad / disgyniad dros y llwybr cyfan: 4,174 medr / 13,695 troedfedd
Man cychwyn swyddogol: Eglwys Sant Cybi, Caergybi (cyfeirnod grid SH247 826)
Cyfartaledd nifer y dyddiadau i'w gwblhau'r daith: 12
Trefi / pentrefi yn uniongyrchol ar y llwybr: 20
Oes modd cwblhau pob rhan yn defnyddio cludiant cyhoeddus: Oes

Rhannau o Lwybr Arfordirol

Gallwch gerdded Llwybr Arfordirol mewn rhannau. Rydym wedi creu disgrifiadau llwybr a mapiau ar gyfer pob rhan. Gallwch weld y gwahanol rannau yn adran eitemau cysylltiedig y dudalen we hon.

Uchafbwyntiau

 • Mynydd Twr (y pwynt uchaf ar yr ynys).
 • Goleudy a chlogwyni môr Ynys Lawd.
 • Bwâu môr ym Mwa Gwyn (Rhoscolyn).
 • Ynys y Fydlyn (Pen Bryn yr Eglwys).
 • Ynys Llanddwyn.
 • Pont y Borth.
 • Pont Britannia.
 • Eglwysi Llangwyfan (Aberffraw) Llanbadrig a Sant Tysilio (Porthaethwy).
 • Gwarchodfa Natur Cemlyn.
 • Trwyn a Phriordy Penmon.
 • Brain Coesgoch, Hebogau Tramor, Gwenoliaid y Môr, Llamhidyddion, Morloi a blodau gwyllt y gwanwyn.

Cyfeillion y Llwybr Arfordirol

Gall unrhyw un sydd wedi cwblhau’r 130 milltir lawn o Lwybr yr Arfordir yn awr gael eu gwobrwyo â bathodyn arbennig a thystysgrif yn cydnabod y cyflawniad hwn.

I hawlio eich bathodyn, llenwch y ffurflen ar-lein ar safle we Cyfeillion y Llwybr Arfordirol (yn Saesneg).

Rhanbarth

Mynediad

Mae ffioedd mynediad yn berthnasol

Parcio

Gall taliadau parcio fod yn berthnasol

Manylion Cyswllt


Cyfeiriad

Ynys Môn

Mwynderau

 • Cyfeillgar i deuluoedd

gerllaw...