Sgip i'r prif gynnwys

Croeso i Ynys Môn

Bae Llanddwyn, yn dangos awyr las, traeth tywodlyd a thwyni tywod moresg gydag ynys Llanddwyn yn y pellter

Traeth Llanddwyn

Bae Llanddwyn, yn dangos awyr las, traeth tywodlyd a thwyni tywod moresg gydag ynys Llanddwyn yn y pellter

Yn enwog fel un o'r traethau gorau ym Mhrydain , mae Llanddwyn gyda’i dwyni tywod trawiadol yn cynnig golygfeydd godidog.

Yn enwog fel un o'r traethau gorau ym Mhrydain , mae Llanddwyn gyda’i dwyni tywod trawiadol yn cynnig golygfeydd godidog o Barc Cenedlaethol Eryri, Caernarfon a Phenrhyn Llyn.

Ceir llwybr sy’n arwain trwy'r bryniau glaswelltog o'r traeth i'r warchodfa natur ar Ynys Llanddwyn a mae gan y goedwig gyfagos rwydwaith ardderchog o lwybrau troed. Mae safle hanesyddol Ynys Llanddwyn yn werth ymweld.

Maent ymhlith y gorau o Draethau Ynys Môn. Os ydych am dreulio amser ar rai o'n traethau yn ystod eich gwyliau, gall y traeth hwn gynnig cymaint i chi.

O dorheulo, ymdrochi, hwylfyrddio, barcud-syrffio, pysgota i rhamant Celtic hynafol.

Mae hyn i gyd yma, yn aros amdanoch!

Meysydd parcio talu ac arddangos

Rheolau cŵn

Rhanbarth

Mynediad

Mae ffioedd mynediad yn berthnasol

Parcio

Gall taliadau parcio fod yn berthnasol


Cyfeiriad

LL61 6SG

Mwynderau

  • Cyfeillgar i deuluoedd
  • Parcio ar gael.
  • Toiledau
  • Croeso i gŵn.

gerllaw...