Sgip i'r prif gynnwys

Croeso i Ynys Môn

Cychod yn harbwr Cemaes gyda'r morglawdd yn y cefndir

Llwybr Arfordirol: Porth Trwyn Llanfaethlu i Cemaes

Cychod yn harbwr Cemaes gyda'r morglawdd yn y cefndir

Disgrifiad llwybr a lawrlwythiad map ar gyfer rhan 2 o Lwybr Arfordirol Ynys Môn.

Mae Llwybr Arfordirol Ynys Môn yn datblygu llwybr hirbell sy’n dilyn cryn dipyn o forlin yr ynys. Mae’r llwybr yn addas ar gyfer cerddwyr yn bennaf, ond fel ellir mwynhau rhai rhannau ar gefn beic neu geffyl.

Mae Llwybr Arfordirol Ynys Môn o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AoHNE) sy’n cynnwys 95% o’r arfordir. Mae’n pasio drwy dirwedd sy’n cynnwys cymysgedd o dir fferm, rhostir arfordirol, twyni, morfa heli, blaendraethau, clogwyni ac ambell i boced fach o goetir. Ymhlith y rhain y mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol (GNG).

Rhanbarth

Mynediad

Mae ffioedd mynediad yn berthnasol

Parcio

Gall taliadau parcio fod yn berthnasol

Manylion Cyswllt


Cyfeiriad

Cemaes

Ymweld a'r wefan

https://www.walescoastpath.gov.uk/?lang=cy

Mwynderau

  • Caffi.
  • Croeso i goetsys.
  • Toiled anabl.
  • Croeso i gŵn.
  • Cyfeillgar i deuluoedd
  • Croeso i grwpiau
  • Parcio ar gael.

gerllaw...